GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

Số trang: 4
Mã số: 241632
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-10 17:35:24
Kiến thức: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát - Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học 1.2. Kĩ năng: - Lập sơ đồ tạo ảnh Vẽ ảnh qua hệ thấu kính Giải bài toán về hệ thấu kính 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh. 2.2. Học sinh: - Ôn lại TKHT, TKPK GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát - Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học 1.2. Kĩ năng: - Lập sơ đồ tạo ảnh Vẽ ảnh qua hệ thấu kính Giải bài toán về hệ thấu kính 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh. 2.2. Học sinh: - Ôn lại TKHT, TKPK 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Dùng PC2 – 9 bài 29 để kiểm tra Hoạt động 2 (...phút): Hứong dẫn học sinh cách lập sơ đồ tạo ảnh qua quang hệ, giải bài toán hệ kính đồng trục ghép cách khoảng. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc đề bài, tìm cách giải - Theo dõi và vận dụngvào bài theo hướng dẫn - Cho HS làm bài tập 1 trang 193 - H.dẫn HS tìm hiểu đường truyền ánh sáng, sự tạo ảnh qua từng quang cụ, vai trò ảnh vật của ' '1 1A B Hoạt động 2 (...phút):Xây dựng công thức xác định số phóng đại ảnh của hệ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Vận dụng hoàn thành bài tập1. - Dùng phiếu PC1 nêu câu hỏi - trả lời câu hỏi PC1 - Trả lời C.6 Hoạt động 3 (...phút: Xây dựng công thức tính độ tụ tương đương của hệ kính ghép sát Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời câu hỏi PC2 - Chứng minh công thức theo hướng dẫn - Làm bài tập 2 - Nêu câu hỏi PC2 - Hướng dẫn trả lời PC2 - Cho học sinh làm bài tập 2 trang 194 Hoạt động 4(...phút): vận dụng - củng cố Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời câu hỏi và bài tập theo phiếu PC3 - Cho HS làm bài tập theo phiếu PC3 Nhận xét đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
— Xem thêm —
Bình luận