Giáo án công nghệ lớp 7 - GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

Số trang: 5
Mã số: 241384
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 03:20:03
- Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. - Mục đích của việc kiểm tra xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống - Các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương phápgieo hạt, trồng bằng cây con. Tiết 13 : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP I - MỤC TIÊU : Sau bài này HS hiểu : - Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. - Mục đích của việc kiểm tra xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống - Các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương phápgieo hạt, trồng bằng cây con. II - CHUẨN BỊ : - Tranh vẽ H27, 28a, 28b. Bảng phụ III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ôn định lớp : 2- Kiểm tra bài cũ - Làm đất nhằm mục đích gì ? Các công việc của làm đất . - Nêu tác dụng của từng công việc ? 3- Bài mới -Giới thiệu bài :Gieo trồng cây là những vấn đề kĩ thuật rất phong phú đa dạng , nhưng phải thực hiện đúng yêu cầu kĩ thuật tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. - Hoạt động 1: Thời vụ gieo trồng Hoat động của GV Hoạt động của HS - Các cây trông lúa , ngô... ở địa phương em gieo vào thời gian nào trong năm ? - GV nhấn mạnh cụm từ “ khoảng thời gian” nghĩa là thời vụ gieo trồng được kéo dài chứ không phải bó hẹp trong một thời điểm. Mỗi loại cây có thời vụ gieo trồng thích hợp ? - Muốn xác định thời vụ gieo trồng phải dựa vào những yếu tố nào ? - Trong các yếu tố trên , yếu tố nào quyết định đến thời vụ gieo tròng ? - Em hãy kể các vụ gieo trồng trong năm ? - HS thảo luận nhóm ghi vào bảng HS trả lời, sau đó gọi 1-2 HS đọc lại đoạn đầu của bài - Mỗi loại cây trồng đều được gieo trồng vào một khoảng thời gian nhất định. Thời gian đó gọi là “thời vụ” 1 – Căn cứ đẻ xác định thời vụ gieo trồng - Muốn xác định thời vụ gieổntồng phải dựa vào các yếu tố Khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương - HS trả lời 2 – Các vụ gieo trồng : - Thảo luận nhóm trả lời + Vụ đông xuân : từ tháng 11 – tháng 4,5 năm sau, trồng lúa ngô , đỗ lạc... phụ các vụ gieo trồng trong nămở địa phương Vụ gieo trồng Thời gian Cây trồng GV nhận xét, bổ sung, chuyển ý + Vụ hè thu : Từ tháng 4 – tháng 7 trồng lúa, ngô, khoai... + Vụ mùa : Từ tháng 6- tháng 11 , trồng lúa, rau Các tỉnh miền Bắc còn có vụ Đông xuân từ tháng 10- tháng 12 gieo trồng các loại rau màu. Hoạt động 2 : Kiểm tra và xử lí hạt giống Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Mục đích của việc xử lí hạt giống ? - Kiểm tra hạt giống theo những tiêu chí nào ? - Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ? - Có mấy phương pháp xử lí hạt giống ? HS trả lời 1 - Mục đích kiểm tra hạt giống : - Nhằm đảm bảo hạt giống có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo HS thảo luận nhóm trả lời 2 - Mục đích và phương pháp xử lí hạt giống : - Kích thích hạt giống nảy mầm nhanh, diệt trừ sâu bệnh có ở hạt - Có 2 cách xử lí : - Cách xử lí hạt giống bằng nhiệt độ và bằng hóa chất ? GV chuyển ý + Xử lí bằng nhiệt độ + Xử lí bằng hóa chất Hoạt động 3 : Phương pháp gieo trồng Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Gieo trồng phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào ? - Có mấy phương pháp gieo trồng ? - Những loại cây trồng nào được gieo bằng hạt ? - Trồng bằng cây con áp dụng cho những loại cây trồng nào ? - Quan sát hình 27 Nêu ưu và nhược điểm của các cách gieo hạt ? - Ngoài 2 phương pháp trên, người ta còn tiến hành bằng phương pháp nào nữa ? - Điền cách trồng vào hinh 28a, 28b - HS trả lời - Thảo luận nhóm trả lời 1 –Yêu cầu kĩ thuật : Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu 2 – Phương pháp gieo trồng : - Gieo bằng hạt - Trồng bằng cây con 4 - Củng cố : HS đọc ghi nhớ SGK - Thời vụ gieo trồng là gì ? - Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ ? - Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ? - Nêu ưu và nhược điểm của các phương pháp gieo trồng ...
— Xem thêm —
Bình luận