Bài tập nâng cao phần cảm ứng điện từ

Số trang: 4
Mã số: 241342
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-10 18:50:29
Tài liệu ôn tập môn vật lý 11 tham khảo gồm bài tập tự luận và trắc nghiệm phần Cảm ứng điện từ rất hay và bổ ích. Mời các bạn tham khảo làm bài củng cố kiến thức. BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN CẢM ỨNG TỪ PHẦN I: TỰ LUẬN Bài 1 Trên hai cạnh AB và CD của một khung dây dẫn cạnh a = 0,5cm, điện trở R = 4 W , người ta mắc hai nguồn điện E 1 = 10V, E 2 = 8V; r 1 = r 2 = 0 như trên hình vẽ. Mạch điện được đặt trong từ truờng đều có véc tơ cảm ứng ứng từ B r vuông góc với mặt phẳng khung dây và hướng ra sau hình vẽ, độ lớn cảm ứng từ B tăng theo quy luật B = kt, k = 16 T/s. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch. Bài 2: Một cuộn dây dẹt hình tròn tròn gồm N = 100 vòng dây, mỗi vòng có bán kính R = 10cm, mỗi mét dài của dây có điện trở R 0 = 10cm cuộn dây đặt trong từ trường đều vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn B = 10 -2 T giảm đều đến 0 trong thời gian t = 10 - 2 s. Tính cường độ dòng điện xuất hiện trong mạch? Bài 3 Hai thanh dẫn điện dài l = 50 cm chuyển đông trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,4T. Vectơ vận tốc của thanh và vectơ cảm ứng từ tạo vói nhau một góc a = 30 0 và cùng vuông góc với thanh. Tính suất điện động cảm ứng trong thanh và hiệu điện thế hai đầu thanh. Đồng thời chỉ rõ chiều tăng của điện thế tại hai đầu thanh. Biết v = 2m/s . Bài 4 Hai thanh kim loại song song, thẳng đứng có điện trở không đáng kể, một đầu nối vào điện trở R = 0,5 W . Một đoạn dây dẫn AB, độ dài l = 14 cm, khối lượng m = 2 g, điện trở r = 0,5 W tì vào hai thanh kim loại tự do trượt không ma sát xuống dưới và luôn luôn vuông góc với hai thanh kim loại đó. Toàn bộ hệ thống đặt trong một từ trường đều có hướng vuông góc với mặt phẳng hai thanh kim loại có cảm ứng từ B = 0,2T. 1. Xác định chiều dòng điện qua R. 2. chứng minh rằng lúc đầu thanh AB chuyển động nhanh dần, sau một thời gian chuyển động trở thành chuyển động đều. Tính vận tốc chuyển động đều ấy và tính U AB . 3. Bây giờ đặt hai thanh kim loại nghiêng với mặt phẳng nằm ngang một góc a = 60 0 . độ lớn và chiều của vẫn như cũ. Tính vận tốc v ' của chuyển động đều của thanh AB và U ' AB . Lấy g = 9,8 m/s 2 . Bài 5: Hai thanh kim loại song song, thẳng đứng có điện trở không đáng kể, hai đầu trên được khép kín bằng một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r = 0,2 W . Một đoạn dây dẫn AB, độ dài l = 20 cm, khối lượng m = 10 g, điện trở R = 2 W trượt không ma sát theo hai thanh kim loại đó (AB luôn vuông goc với từ trường đều , có B = 1T) a. giả sứ nguồn điện có suất điện động E = 1V và AB đi xuống. Hãy tính vận tốc của AB khi đã đạt tới giá trị không đổi vo. b. Nguồn điện phải có suất điện động bằng bao nhiêu để AB đi lên với vận tốc v o . Bài 6: Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh lần lượt là : a = 10 cm; b = 20 cm gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ góc 100 ( / ) rad sw p= .Tính suất điện động trung bình trong khung day trong thời gian nó quay được 15 0 kể từ vị trí ban đầu? ĐS: 20,5 V Bài 7 : Có hai vòng dây kín, diện tích của các vòng là S 1 và S 2 được đặt trong một từ trường đều B đang biến thiên đều. Mặt phẳng của hai vòng dấy song song với nhau. Nếu trong vòng một xuất hiện một suất điện động cảm ứng là e c1 thì trong vòng hai xuất hiện một suất điện động là bao nhiêu? Bài 8 : Tại tâm của một vòng dây tròn phẳng gồm N = 50 vòng, mỗi vòng có bán kính r 1 = 20 cm, người ta đặt một khung dây nhỏ gồm N 2 = 100 vòng, mỗi vòng có diện tích 1 cm 2 . Khung dây nhỏ này quay xung quanh một đường kính của khung dây lớn với vận tốc không đổi 300 w= vòng/giây. Tìm suất điện động cực đại trong khung nếu dòng trong khung lớn có cường độ I = 10 A. ĐS: 4,7.10 -3 V Bài 9: Một thanh kim loại dài l = 1m quay với vận tốc góc không đổi 20( / ) rad s w= trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 -2 T. Trục quay đi qua một đầu của thanh, thẳng góc với thanh ...
— Xem thêm —
Bình luận