Bài giảng điện tử môn lịch sử: Việt nam thời nguyên thủy

Số trang: 30
Mã số: 240788
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-25 02:43:31
Bài giảng điện tử môn lịch sử: Việt nam thời nguyên thủy Họ sống cách đây 40-30 vạn năm ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai(Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc ( Đồng Nai).Dấu tích được tìm thấy ở mái đá Ngườm ( Thái Nguyên), Sơn Vi ( Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An 1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở Ng i t i c ườ ố ổ 1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở 1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở 1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở - H s ng cách đây 40-30 v n năm hang Th m Khuyên, ọ ố ạ ở ẩ- H s ng cách đây 40-30 v n năm hang Th m Khuyên,ọ ố ạ ở ẩ Th m Hai(L ng S n), núi Đ (Thanh Hoá), Xuân L c ( Đ ng Nai). ẩ ạ ơ ọ ộ ồTh m Hai(L ng S n), núi Đ (Thanh Hoá), Xuân L c ( Đ ng Nai).ẩ ạ ơ ọ ộ ồ Hình 18: Răng c a ng i t i c ủ ườ ố ổ ở hang th m hai (L ng S n) ẩ ạ ơ1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu? ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở 1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở - Công c đá ghè đ o thô s .ụ ẽ ơ- Công c đá ghè đ o thô s .ụ ẽ ơ 1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu? ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở1. Nh ng d u tích c a ng i t i c đ c tìm th y đâu?ữ ấ ủ ườ ố ổ ượ ấ ở - H s ng cách đây 40-30 v n năm hang Th m Khuyên, ọ ố ạ ở ẩ- H s ng cách đây 40-30 v n năm hang Th m Khuyên,ọ ố ạ ở ẩ Th m Hai(L ng S n), núi Đ (Thanh Hoá), Xuân L c ( Đ ng Nai). ẩ ạ ơ ọ ộ ồTh m Hai(L ng S n), núi Đ (Thanh Hoá), Xuân L c ( Đ ng Nai).ẩ ạ ơ ọ ộ ồ = Vi t Nam là m t trong nh ng cái nôi c a loài ng i. ệ ộ ữ ủ ườ= Vi t Nam là m t trong nh ng cái nôi c a loài ng i.ệ ộ ữ ủ ườ 2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào?Ở ạ ầ ườ ố ư ế2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào?Ở ạ ầ ườ ố ư ế 2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào?Ở ạ ầ ườ ố ư ế2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào?Ở ạ ầ ườ ố ư ế - Cách đây 3 - 2 v n năm, ng i t i c tr thành ng i tinh khôn. ạ ườ ố ổ ở ườ- Cách đây 3 - 2 v n năm, ng i t i c tr thành ng i tinh khôn.ạ ườ ố ổ ở ườ Ng i tinh khườ ôn2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào? Ở ạ ầ ườ ố ư ế2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào?Ở ạ ầ ườ ố ư ế Ng i t i c ườ ố ổ 2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào?Ở ạ ầ ườ ố ư ế2. giai đo n đ u, ng i tinh khôn s ng nh th nào?Ở ạ ầ ườ ố ...
— Xem thêm —
Bình luận