Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân

Lượt xem: 121
Số trang: 0
Mã số: 239946
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 02:02:32
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (321 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Tx.TDM, tỉnh Bình Dương). + Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 1. Bước 1 - Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (321 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Tx.TDM, tỉnh Bình Dương). + Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 1. Bước 1 -
— Xem thêm —