Tiết 137+138 KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂMI/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào

Lượt xem: 99
Số trang: 0
Mã số: 239784
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-13 22:58:22
Tiết 137+138 KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất . Câu 1 ( 0,5 điểm ) Tô Hoài là bút danh của tác giả nào sau đây . A. Nguyễn Thi B. Nguyễn Kim Thành Câu 2 ( 0,5 điểm ) Văn bản " Cây tre Việt Nam " ( Thép Mới ) thuộc thể loại gì ? A. Thơ B. Truyện ngắn C. Kí D. tiểu thuyết C. Nguyễn Đình Thi . D. Nguyễn Sen Câu 3 ( 0,5 điểm ) Bài văn " Lòng yêu nước " của Ilia. E ren bua ra đời trong bối cảnh nào ? A. Cách Mạng Tháng Mười Nga B. Chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức C. Chiến tranh thế giới thứ nhất D. Chiến tranh chống đế quốc Mĩ. Câu 4( 0,5 điểm ) Hình ảnh "mặt trời" trong câu thơ nào dưới đây được dùng theo lối ẩn dụ ? A. Mặt trời say rượu tắm ven sông Nước thẹn bâng khuâng ửng má hồng B. Tiết 137+138 KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất . Câu 1 ( 0,5 điểm ) Tô Hoài là bút danh của tác giả nào sau đây . A. Nguyễn Thi B. Nguyễn Kim Thành Câu 2 ( 0,5 điểm ) Văn bản " Cây tre Việt Nam " ( Thép Mới ) thuộc thể loại gì ? A. Thơ B. Truyện ngắn C. Kí D. tiểu thuyết C. Nguyễn Đình Thi . D. Nguyễn Sen Câu 3 ( 0,5 điểm ) Bài văn " Lòng yêu nước " của Ilia. E ren bua ra đời trong bối cảnh nào ? A. Cách Mạng Tháng Mười Nga B. Chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức C. Chiến tranh thế giới thứ nhất D. Chiến tranh chống đế quốc Mĩ. Câu 4( 0,5 điểm ) Hình ảnh "mặt trời" trong câu thơ nào dưới đây được dùng theo lối ẩn dụ ? A. Mặt trời say rượu tắm ven sông Nước thẹn bâng khuâng ửng má hồng B.
— Xem thêm —