Sinh học 10 - Tiết 11 (bài 12): THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẬN BIẾT MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Số trang: 8
Mã số: 239202
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Tiết 11 (bài 12): THỰC HÀNH
THÍ NGHIỆM NHẬN BIẾT MỘT SỐ
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
I/ MC TIÊU
1/ Kiến thức
Học xong bài này, học sinh phải:
-Nhận biết một số thành phần khoáng của tế bào: K, S, C, ….
-Nhn biết một số chất hữu cơ của tế bào như cacbohydrat, lipit,
prôtêin.
2/ Kỹ năng
Biết cách làm một số thí nghiệm đơn giản, tiếp tục rèn luyn kỹ năng
thực hành – thao tác thí nghim.
II/ CHUẨN BỊ
1/ Giáo viên
-Khoai lang, dầu ăn, hồ tinh bột, trứng gà, cải bắp.
-Dung dịch iod trong kali iotđua, HCl, NaOH, dd CuSO
4
.
-Thuốc thử Phelinh, AgNO
3
, BaCl
2
, amôn – magiê, axit piric bão hòa,
amôni ôxalat.
-Ống nghiệm, cối sứ, nước cất.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2/ Học sinh
Nghiên cứu các bước tiến hành thí nghim.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1/ Kiểm tra
GV sự chuẩn bị của học sinh (về mẫu vật).
2/ Bài hc
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm lớn, mỗi nhóm lớn gồm hai nhóm
nhỏ. Trong hai nhóm nhỏ, 1 nhóm làm thí nghiệm xác định chất hữu
trong mô động vật và thc vật, nhóm còn lại làm tnghiệm xác định s
mặt một số nguyên tố khoáng trong tế bào.
Gv lưu ý với học sinh về ng tác an toàn trong phòng t nghim:
không để hóa chất dính vào quần áo hay tay cn vì có những loại hóa chất
thgây bỏng da như NaOH hay HCl. Nếu lỡ bhóa chất dính vào tcn
rữa ngay thật kỹ bằng nước sạch
Hoạt động 1
XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ
CÓ TRONG MÔ THỰC VẬTĐỘNG VẬT
Mc tiêu: Học sinh biết làm thí nghim nhận biết tinh bột, lipit, protein và
giải thích các hin tượng xy ra.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
GV yêu cu học sinh tả các
bước thí nghiệm.
Giáo viên đề nghị các nhóm được
phân công tiến hành thí nghiệm.
Sau khi các nhóm làm xong thí
nghim giáo viên đề nghị các
nhóm:
-Mô tli các bước tiến hành thí
nghim.
-Kết quả thí nghiệm và gii tch.
Giáo viên nhận xét, bổ sung:
-Thí nghim 1: ống 2 Phêlinh
không phi là thuốc thử ca tinh
bột. Phần cặn trên giấy lọc th
màu xanh tím (do n tinh bột)
hoặc không màu xanh tím (do ch
1/ Nhận biết tinh bột
Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa
mô tả các bước thí nghiệm.
Đại diện các nhóm trình bày, các
nhóm khác bổ sung.
TN 1 TN 2
Tiến
hành
-Ống 1:
5ml dung
dịch lọc
khoai lang.
-Ống 2:
5ml nước hồ
tinh bột.
-Dung
dịch hồ tinh
bột + HCl
đun 15’
-Để nguội,
trung hòa
bằng NaOH,
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-17 21:15:12
Kiến thức Học xong bài này, học sinh phải: -Nhận biết một số thành phần khoáng của tế bào: K, S, C, …. -Nhận biết một số chất hữu cơ của tế bào như cacbohydrat, lipit, prôtêin. 2/ Kỹ năng Biết cách làm một số thí nghiệm đơn giản, tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành – thao tác thí nghiệm.
— Xem thêm —