Nhúng
Toàn màn hình
/ 90
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (90 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 05:40:06
1 ---------- ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU VỀ CẢM BIẾN, ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG : CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, CẢM BIẾN QUANG” Giáo viên hướng dẫn : Họ tên sinh viên : Đỗ Thị Thu Trang ---------- Trường : ĐHCN Hà Nội Khoa : Điện Tử SVTH : Đỗ Thị Thu Trang Lớp : CĐĐT6 _ K11 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................5 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CẢM BIẾN....................................................6 1.1 Khái niệm và phân loại cảm biến.......................................................................6 1.1.1 Khái niệm....................................................................................................6 1.1.2 Phân loại cảm biến......................................................................................6 1.2 Đường cong chuẩn của cảm biến.......................................................................6 1.2.1 Khái niệm....................................................................................................6 1.2.2 Phương pháp chuẩn cảm biến......................................................................7 1.3 Các đặc trưng cơ bản.........................................................................................8 1.3.1 Độ nhạy của cảm biến.................................................................................8 1.3.2 Độ nhạy trong chế độ tĩnh và tỷ số chuyển đổi tĩnh.....................................8 1.3.3 Độ nhạy trong chế độ động.........................................................................9 1.4 Độ tuyến tính....................................................................................................9 1.4.1 Khái niệm...................................................................................................9 1.4.1.1 Đường thẳng tốt nhất...........................................................................10 1.4.1.2 Độ lệch tuyến tính..............................................................................10 1.4.2 Sai số và độ chính xác...........................................................................10 1.4.3 Độ nhanh và thời gian hồi áp....................................................................11 1.4.4 Giới hạn sử dụng của cảm biến..................................................................12 1.5 Nguyên lý chung chế tạo cảm biến.................................................................12 1.5.1 Nguyên lý chế tạo các cảm biến tích cực...................................................12 1.5.2 Hiệu ứng nhiệt điện..................................................................................13 1.5.2.1 Hiệu ứng hoả điện...............................................................................13 1.5.2.2 Hiệu ứng áp điện.................................................................................14 1.5.2.3 Hiệu ứng cảm ứng điện từ...................................................................14 1.5.2.4 Hiệu ứng quang điện...........................................................................15 Trường : ĐHCN Hà Nội Khoa : Điện Tử SVTH : Đỗ Thị Thu Trang Lớp : CĐĐT6 _ K11 1.5.2.5 Hiệu ứng quang - điện - từ...................................................................15 1.5.2.6 Hiệu ứng Hall.....................................................................................15 1.5.3 Ngu yên tắc chế tạo cảm biến thụ động....................................................16 1.6 Mạch đo..........................................................................................................17 1.6.1 Sơ đồ mạch đo..........................................................................................17 1.6.2 Một số phần tử cơ bản của mạch đo..........................................................18 1.6.2.1 Bộ khuếch đại thuật toán (KĐTT).......................................................18 1.6.2.2 Bộ khuếch đại đo lường IA.................................................................18 1.6.2.3 Khử điện áp lệch.................................................................................19 CHƯƠNG 2 CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH...................22 2.1 VI ĐIỀU KHIỂN.............................................................................................22 2.1.1 Tổng quan về 8051....................................................................................22 2.1.1.1 Bộ vi điều khiển 8051.........................................................................23 2.1.1.2 Sơ đồ khối chung của họ vi điều khiển 8051.......................................23 2.1.2 Khảo sát họ vi điều khiển AT89XX...........................................................24 2.1.2.1 Giới thiệu chung..................................................................................24 2.1.3 Cấu trúc bên trong vi điều khiển AT89S52................................................29 2.1.3.1 Hoạt động định thời của AT89S52......................................................30 2.1.3.2 Các thanh ghi của bộ định thời............................................................30 2.1.3.3 Các chế độ định thời của timer 1 và timer 0.........................................33 2.1.3.4 Tổ chức ngắt của AT89S52.................................................................34 2.2 HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ BẰNG LCD................................................................37 2.2.1 Phân loại LCD...........................................................................................37 2.2.3 Khả năng hiển thị của LCD.......................................................................40 2.2.4 Nguyên tắc hiển thị kí tự trên LCD............................................................41 2.3 GIAO TIẾP VỚI BỘ HIỂN THỊ TƯƠNG TỰ-SỐ(ADC)................................42 2.3.1 Giới thiệu về ADC.....................................................................................42 2.3.2 Tìm hiểu về ADC 0804............................................................................42 2.4 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ.................................................................................44 2.4.1 Phân loại cảm biến nhiệt...........................................................................44 2.4.2 Cặp nhiệt điện ( Thermocouples ).............................................................45 2.4.3 Thermistor................................................................................................46 2.4.4 Cảm biến nhiệt độ LM35...........................................................................47 2.4.5 Dải nhiệt độ và sự thay đổi trở kháng theo nhiệt độ của LM35..................49 2.4.5 Các bộ cảm biến nhiệt họ LM35...............................................................49 Trường : ĐHCN Hà Nội Khoa : Điện Tử SVTH : Đỗ Thị Thu Trang Lớp : CĐĐT6 _ K11 2.4.6 Phối hợp tín hiệu và sơ đồ khối phối ghép LM35 với 8051........................50 2.5 CẢM BIẾN QUANG.....................................................................................50 2.5.1 Khái quát..................................................................................................50 2.5.2 Diode Cảm Quang ( photo diode ).............................................................55 2.5.3 Ánh sang hồng ngoại.................................................................................58 2.6 CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG.......................................................................60 2.6.1 PIR...........................................................................................................60 2.6.2 Kính hội tụ................................................................................................63 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MÔ HÌNH...............................................................65 3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG...............................................................................65 3.1.1 Khối nguồn...................................................................................................65 3.1.2 Khối đo nhiệt độ........................................................................................65 3.1.3 Khối vi điều điều khiển.............................................................................66 3.1.4 Khối hiển thị LCD.....................................................................................67 3.1.5 Khối điều khiển thiết bị.............................................................................68 3.1.6 Khối reset và tạo dao động.......................................................................69 3.1.7 Sơ đồ mạch nguyên lý...............................................................................70 3.1.8 Sơ đồ mạch in..........................................................................................71 3.1.9 Mô hình thực tế.........................................................................................72 3.2 ỨNG DỤNG..................................................................................................72 KẾT LUẬN...................................................................................................75 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................76 PHỤ LỤC.......................................................................................................77 Trường : ĐHCN Hà Nội Khoa : Điện Tử SVTH : Đỗ Thị Thu Trang Lớp : CĐĐT6 _ K11 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1. 1 Đường cong chuẩn cảm biến...................................................................7 Hình 1. 2 Phương pháp chuẩn cảm biến..................................................................7 Hình 1.3 Xác định các khoảng thời gian đặc trưng cho chế độ quá độ.................11 Hình 1.4 Sơ đồ hiệu ứng nhiệt điện......................................................................13 Hình 1.5 Ứng dụng hiệu ứng hỏa ...
— Xem thêm —
Bình luận