Nhúng
Toàn màn hình
/ 90
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (90 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 05:40:06
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của thế giới về mọi mặt, trong đó khoa học công nghệ nói chung và ngành công nghệ kỹ thuật điện tử nói riêng có nhiều phát triển vượt bậc, góp phần làm cho thế giới ngày càng hiện đại và văn minh hơn. Sự phát triển của kỹ thuật điện tử đã tạo ra hàng loạt những thiết bị với các đặc điểm như sự chính xác cao, tốc độ nhanh, gọn nhẹ và hoạt động ổn định. Là những yếu tố cần thiết làm cho hoạt động của con người đạt hiệu quả cao. ---------- ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU VỀ CẢM BIẾN, ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG : CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, CẢM BIẾN QUANG” Giáo viên hướng dẫn : Họ tên sinh viên : Đỗ Thị Thu Trang ---------- Trường : ĐHCN Hà Nội Khoa : Điện Tử SVTH : Đỗ Thị Thu Trang Lớp : CĐĐT6 _ K11 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................5 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CẢM BIẾN....................................................6 1.1 Khái niệm và phân loại cảm biến.......................................................................6 1.1.1 Khái niệm....................................................................................................6 1.1.2 Phân loại cảm biến......................................................................................6 1.2 Đường cong chuẩn của cảm biến.......................................................................6 1.2.1 Khái niệm....................................................................................................6 1.2.2 Phương pháp chuẩn cảm biến......................................................................7 1.3 Các đặc trưng cơ bản.........................................................................................8 1.3.1 Độ nhạy của cảm biến.................................................................................8 1.3.2 Độ nhạy trong chế độ tĩnh và tỷ số chuyển đổi tĩnh.....................................8 1.3.3 Độ nhạy trong chế độ động.........................................................................9 1.4 Độ tuyến tính....................................................................................................9 1.4.1 Khái niệm...................................................................................................9 1.4.1.1 Đường thẳng tốt nhất...........................................................................10 1.4.1.2 Độ lệch tuyến tính..............................................................................10 1.4.2 Sai số và độ chính xác...........................................................................10 1.4.3 Độ nhanh và thời gian hồi áp....................................................................11 1.4.4 Giới hạn sử dụng của cảm biến..................................................................12 1.5 Nguyên lý chung chế tạo cảm biến.................................................................12 1.5.1 Nguyên lý chế tạo các cảm biến tích cực...................................................12 1.5.2 Hiệu ứng nhiệt điện..................................................................................13 1.5.2.1 Hiệu ứng hoả điện...............................................................................13 1.5.2.2 Hiệu ứng áp điện.................................................................................14 1.5.2.3 Hiệu ứng cảm ứng điện từ...................................................................14 1.5.2.4 Hiệu ứng quang điện...........................................................................15 Trường : ĐHCN Hà Nội Khoa : Điện Tử SVTH : Đỗ Thị Thu Trang Lớp : CĐĐT6 _ K11 1.5.2.5 Hiệu ứng quang - điện - từ...................................................................15 1.5.2.6 Hiệu ứng Hall.....................................................................................15 1.5.3 Ngu yên tắc chế tạo cảm biến thụ động....................................................16 1.6 Mạch đo..........................................................................................................17 1.6.1 Sơ đồ mạch đo..........................................................................................17 1.6.2 Một số phần tử cơ bản của mạch đo..........................................................18 1.6.2.1 Bộ khuếch đại thuật toán (KĐTT).......................................................18 1.6.2.2 Bộ khuếch đại đo lường IA.................................................................18 1.6.2.3 Khử điện áp lệch.................................................................................19 CHƯƠNG 2 CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH...................22 2.1 VI ĐIỀU KHIỂN.............................................................................................22 2.1.1 Tổng quan về 8051....................................................................................22 2.1.1.1 Bộ vi điều khiển 8051.........................................................................23 2.1.1.2 Sơ đồ khối chung của họ vi điều khiển 8051.......................................23 2.1.2 Khảo sát họ vi điều khiển AT89XX...........................................................24 2.1.2.1 Giới thiệu chung..................................................................................24 2.1.3 Cấu trúc bên trong vi điều khiển AT89S52................................................29 2.1.3.1 Hoạt động định thời của AT89S52......................................................30 2.1.3.2 Các thanh ghi của bộ định thời............................................................30 2.1.3.3 Các chế độ định thời của timer 1 và timer 0.........................................33 2.1.3.4 Tổ chức ngắt của AT89S52.................................................................34 2.2 HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ BẰNG LCD................................................................37 2.2.1 Phân loại LCD...........................................................................................37 2.2.3 Khả năng hiển thị của LCD.......................................................................40 2.2.4 Nguyên tắc hiển thị kí tự trên LCD............................................................41 2.3 GIAO TIẾP VỚI BỘ HIỂN THỊ TƯƠNG TỰ-SỐ(ADC)................................42 2.3.1 Giới thiệu về ADC.....................................................................................42 2.3.2 Tìm hiểu về ADC 0804............................................................................42 2.4 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ.................................................................................44 2.4.1 Phân loại cảm biến nhiệt...........................................................................44 2.4.2 Cặp nhiệt điện ( Thermocouples ).............................................................45 2.4.3 Thermistor................................................................................................46 2.4.4 Cảm biến nhiệt độ LM35...........................................................................47 2.4.5 Dải nhiệt độ và sự thay đổi trở kháng theo nhiệt độ của LM35..................49 2.4.5 Các bộ cảm biến nhiệt họ LM35...............................................................49 Trường : ĐHCN Hà Nội Khoa : Điện Tử SVTH : Đỗ Thị Thu Trang Lớp : CĐĐT6 _ K11 2.4.6 Phối hợp tín hiệu và sơ đồ khối phối ghép LM35 với 8051........................50 2.5 CẢM BIẾN QUANG.....................................................................................50 2.5.1 Khái quát..................................................................................................50 2.5.2 Diode Cảm Quang ( photo diode ).............................................................55 2.5.3 Ánh sang hồng ngoại.................................................................................58 2.6 CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG.......................................................................60 2.6.1 PIR...........................................................................................................60 2.6.2 Kính hội tụ................................................................................................63 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MÔ HÌNH...............................................................65 3.1 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG...............................................................................65 3.1.1 Khối nguồn...................................................................................................65 3.1.2 Khối đo nhiệt độ........................................................................................65 3.1.3 Khối vi điều điều khiển.............................................................................66 3.1.4 Khối hiển thị LCD.....................................................................................67 3.1.5 Khối điều khiển thiết bị.............................................................................68 3.1.6 Khối reset và tạo dao động.......................................................................69 3.1.7 Sơ đồ mạch nguyên lý...............................................................................70 3.1.8 Sơ đồ mạch in..........................................................................................71 3.1.9 Mô hình thực tế.........................................................................................72 3.2 ỨNG DỤNG..................................................................................................72 KẾT LUẬN...................................................................................................75 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................76 PHỤ LỤC.......................................................................................................77 Trường : ĐHCN Hà Nội ...
— Xem thêm —
Bình luận