Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

Lượt xem: 2606
Số trang: 0
Mã số: 237599
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-26 09:36:11
1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên
ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc
tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.
Theo Marketing Philip Kotler: Marketing là một quátrình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá
nhân và tập thể có được những gì họ cần và mongmuốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi
những sản phẩm có giá trị với những người khác  
2/ Chức năng của phòng marketing  
-            Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sựthật ngầm hiểu của khách hàng
-            Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu
-            Khảo sát hành vi  ứng sử của khách hàng 1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng. Theo Marketing Philip Kotler: Marketing là một quátrình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mongmuốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác   2/ Chức năng của phòng marketing   -            Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sựthật ngầm hiểu của khách hàng -            Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu -            Khảo sát hành vi  ứng sử của khách hàng
— Xem thêm —