Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

Số trang: 4
Mã số: 237599
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Chức năng nhiệm vụ của
phòng marketing
1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên
ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc
tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.
Theo Marketing Philip Kotler: Marketing là một quá
trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các
nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi
những sản phẩm có giá trị với những người khác
2/ Chức năng của phòng marketing
- Nghiên cu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu s
thật ngầm hiểu của khách hàng
- Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu
- Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng
tiềm năng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Phân khúc th trường, xác định mục tiêu,
định vị thương hiệu
- Phát trin sản phm, hoàn thiện sản phẩm
với các thuộc nh mà th trường mong muốn
(thực hiện trước khi sản xuất sản phẩm, xây dựng
nhà hàng,….)
- Quản trị sản phẩm (chu k sống sản phẩm):
Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thoái, đôi khi là
hồi sinh.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-26 09:36:11
1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng. Theo Marketing Philip Kotler: Marketing là một quátrình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mongmuốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác   2/ Chức năng của phòng marketing   -            Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sựthật ngầm hiểu của khách hàng -            Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu -            Khảo sát hành vi  ứng sử của khách hàng
— Xem thêm —