Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 35 :ÔN TẬP HỌC KÌ I

Số trang: 3
Mã số: 237453
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 08:17:06
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức HK I Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 2/ Kỹ năng: Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh : Tế bào , cung phản xạ , cấu tạo xương dài … III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ? Kể những điều em biết về Vitamin và vai trò của các loại Vitamin đó ? Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai ? 3/ Các hoạt động dạy và học: BÀI 35 : ÔN TẬP HỌC KÌ I I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức HK I Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 2/ Kỹ năng: Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh : Tế bào , cung phản xạ , cấu tạo xương dài … III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ? Kể những điều em biết về Vitamin và vai trò của các loại Vitamin đó ? Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai ? 3/ Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức Mục tiêu: Hs biết hệ thống hóa kiến thức theo các nội dung . Cách tiến hành: ––– GV : chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu các nhóm hòan thành bảng kiến thức của mình . Cụ thể : Nhóm 1 : Bảng 35 .1 ; nhóm 2 : bảng 35 . 2 ; nhóm 3 …. ––– GV sửa bài và ghi ý kiến bổ sung ––– Sau khi học sinh thảo luận , GV cho học sinh nhắc lại tòan bộ các kiến thức đã học . Hoạt động 2: Thảo luận câu hỏi : ––– Các nhóm tiến hành thảo luận theo nội dung trong bảng . Mỗi cá nhân phải vận dụng kiến thức của mình để thống nhất câu trả lời  cử đại diện trình bày ––– Các nhóm hòan thiện kiến thức Học sinh thảo luận để thống Tòan bộ nội dung trong bảng ( từ 35.1  35 . 6 ) như SGK Mục tiêu : HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi 1 cách tổng quát . ––– GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK trang 112 : ––– Cho học sinh thảo luận và nhận xét ý kiến của bạn ––– Kết luận  hòan thiện kiến thức . nhất câu trả lời  trình bày , nhóm khác bổ sung . IV / DẶN DÒ: ––– Ôn tập chuẩn bị thi HK I
— Xem thêm —
Bình luận