Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 58 :TUYẾN SINH DỤC

Số trang: 5
Mã số: 237449
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 08:17:29
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng . Kể tên các hoocmôn sinh dục nam và hoocmôn sinh dục nữ . Hiểu rõ ảnh hưởng của hoocmôn sinh dục nam và nữ đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dạy thì 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . 3/ Kỹ năng: Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 58.1 , 58.2 ; 58.3 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến tụy ? Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến trên thận ? Tóm tắc quá trình điều hoà lượng đường huyết ở mức ổn định ? BÀI 58 : TUYẾN SINH DỤC I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được chức năng của tinh hoàn và buồng trứng . Kể tên các hoocmôn sinh dục nam và hoocmôn sinh dục nữ . Hiểu rõ ảnh hưởng của hoocmôn sinh dục nam và nữ đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dạy thì 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . 3/ Kỹ năng: Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 58.1 , 58.2 ; 58.3 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến tụy ? Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến trên thận ? Tóm tắc quá trình điều hoà lượng đường huyết ở mức ổn định ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Khi phát hiện đến độ tuổi nhất định cơ thể các em bắt đầu có những biến đổi . Những biến đổi đó do đâu mà có  Bài mới . Sau đó GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin  Tìm hiểu chức năng kép của tinh hoàn và buồng trứng . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Tinh hoàn và hoocmôn sinh dục nam . ––– GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 58.1 ; 58.2  làm bài tập điền từ ( tr 182 ) ––– GV nhận xét , công bố đáp án đúng . + 1 . LH , FSH + 2 . TB kẽ + 3 . Testosterron . +  Nêu chức năng của tinh hoàn ? ––– GV phát bài tập bảng 58.1 , cho các học sinh nam ––– Cá nhân làm việc độc lập với SGK , quan sát kỹ hình đọc chú thích  tự thu nhận kiến thức . ––– Thảo luận nhóm thống nhất từ cần điền . ––– Đại diện nhóm phát biểu , các nhóm khác bổ sung . ––– Học sinh dưạ vào bài tập đã hoàn chỉnh tự rút ra kết luận . ––– Học sinh nam đọc kỹ I . Tinh hoàn và hoocmôn sinh dục nam ––– Tinh hoàn : + Sản sinh tinh trùng + Tiết hoócmôn sinh dục nam Testosteron ––– Hoócmôn sinh dục nam gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam  Yêu cầu các em đánh dấu vào những dấu hiệu có ở bản thân . ––– GV nêu những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì như bảng 58.1 (SGK). ––– Nhấn mạnh xuất tinh lần đầu là dấu hiệu của giai đoạn dậy thì chính thức . ––– GV lưu ý giáo dục ý thức giữ vệ sinh . Hoạt động 2 : Buồng trứng và hoocmôn sinh dục nữ . ––– GV yêu cầu học sinh quan sát hình 58.3  làm bài tập điền từ ( tr.183) ––– GV nhận xét , công bố đáp án đúng : 1 – Tuyến yên ; 2 – Nang trứng ; 3 – Ơstrogen ; 4 – Progesteron . nội sung bảng 58.1 , đánh dấu vào các ô lưạ chọn . ––– Thu bài tập nộp cho GV . ––– Cá nhận quan sát kỹ hình tìm hiểu quá trình phát triển của trứng ( Từ các nang trứng gốc ) và tiết hoocmôn buồng trứng ––– Dấu hiệu xuất hiện ...
— Xem thêm —
Bình luận