Tuần 10. Hàm số luỹ thừa. Hàm số mũ. Hàm số logarit

Lượt xem: 242
Số trang: 0
Mã số: 236834
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-13 11:28:23
Củng cố các phép toán về luỹ thừa với số mũ hữu tỉ. kĩ năng: so sánh, phân tích, chưngá minh dẳng thức, rút gọn tư duy: suy luận logic; chủ động nghiên cứu bài tập. Thiết bị. GV: giáo án, tài liệu tham khảo. HS: kiến thức cũ về luỹ thừa. Củng cố các phép toán về luỹ thừa với số mũ hữu tỉ. kĩ năng: so sánh, phân tích, chưngá minh dẳng thức, rút gọn tư duy: suy luận logic; chủ động nghiên cứu bài tập. Thiết bị. GV: giáo án, tài liệu tham khảo. HS: kiến thức cũ về luỹ thừa.
— Xem thêm —