Giáo án Hoá học lớp 8 - BÀI LUYỆN TẬP 5

Số trang: 15
Mã số: 236451
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 09:43:40
1.Kiến thức: - Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như: - Tính chất của oxi - ứng dụng và điều chế oxi. - Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit. - Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. - Thành phần của không khí. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa học - Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học. Tiết 44: BÀI LUYỆN TẬP 5 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như: - Tính chất của oxi - ứng dụng và điều chế oxi. - Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit. - Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. - Thành phần của không khí. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa học - Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ , bảng nhóm III. Định hướng phương pháp: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập các kiến thức cũ: GV: Đưa hệ thống câu hỏi vào bảng phụ HS thảo luận nhóm: 1. Nêu tính chất hóa học của oxi? Viết PTHH minh họa. 2. Nêu cách điều chế oxi trong PTN - Nguyên liệu - PTHH - Cách thu 3. Sản Xuất oxi trong CN: - Nguyên liệu Hoạt động 2: Bài tập vận dụng : GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập số 1SGK HS lên bảng làm bài GV: Sửa sai nếu có GV: Yêu cầu HS làm bài tập 6 SGK Gọi HS lên bảng làm bài - Phương pháp sản xuất. 4. Những ứng dụng quan trọng của oxi 5. Định nghĩa oxit, phân loại oxit 6. Định nghĩa phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp? Cho Vd 7. Thành phần của không khí Đại diện các nhóm báo cáo kết quả GV: chốt kiến thức GV: Sửa sai nếu có Bài tập tiếp theo: GV tổ chức dưới hình thức trò chơi Phát cho mỗi nhóm một bộ bìa có ghi các công thức hóa học sau: CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3, BaO, CuO, K2O, SiO2, Na2O, FeO, MgO, CO2, H2SO4, MgCl2, KNO3, Fe(OH)3, Ag2O, NO, PbO Các nhóm thảo luận rồi dán vào chỗ trống trong bảng sau: Tên gọi CTH H Ph ân loại Tên gọi CTH H Ph ân loại Mag ie oxit Bạc oxit Sắt II oxit Nhôm oxit Sắt III oxit Lưu huỳnh oxit Natr i oxit Điphotp ho pentatoxit Bari oxit Cacbon đi oxit Kali oxit Silicđio xit Đồn g IIoxit Nitơ oxit Can xi oxit Chì oxit GV: Nhận xét và chấm điểm Làm bài tập 8 Gọi HS làm bài GV sửa sai nếu có 2KMnO4 t K2MnO4 + MnO2 + O2 VO2 cần thu = 10. 20 = 2000ml = 2l V thực tế cần điều chế 2 + 100 10.2 = 2,2 l nO2 = 4,22 2,2 = 0,0982 mol Theo PT : nKMnO4 = 2 nO2 = 2. 0,0982 = 0,1964mol mKMnO4 = 0,1964. 158 = 31,0312g C. Củng cố: 1. BTVN: 2, 3, 4, 5, 7, 8 SGK Tiết 45: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách điều chế và thu khí oxi trong PTN 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm: Điều chế oxi, thu khí oxi, oxi tác dụng với một số đơn chất. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học.Tính cẩn thận trong thực hành thí nghiệm. II. Chuẩn bị: GV chuẩn bị 5 bbộ thí nghiệm gồm: - Dụng cụ: Đèn cồn, ống nghiệm, lọ nút nhám 2 cái, muỗm sắt, chậu thủy tinh to để đựng nước. - Hóa chất: KMnO4, bột lưu huỳnh, nước. III. Định hướng phương pháp: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức liên quan đến bài thực hành: GV: Kiểm tra lại tình hình dụng cụ hóa chất. 1. Nêu phương pháp điều chế và thu khí oxi? 2. Tính chất hóa học của oxi? Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm : GV: Hướng dẫn lắp dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ 46 SGK GV: Hướng dẫn các nhóm HS thu khí ...
— Xem thêm —
Bình luận