HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU

Số trang: 5
Mã số: 235142
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-29 05:54:21
  Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng trong không gian. Bước đầu tiếp cận với khái niệm... CHƯƠNG IV HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU PHẦN A - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I/ MỤC TIÊU : - Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng trong không gian. Bước đầu tiếp cận với khái niệm chiều cao trong không gian - Rèn kĩ năng nhận biết hình hộp trong thực tế. - Giáo dục HS tính thực tế của các khái niệm toán học II/ CHUẨN BỊ : GV: Mô hình hình hộp chữ nhật, hình hộp lập phương HS:Thước thẳng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HOẠT ĐỘNG 1 (20/) HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM HÌNH HỘP CHỮ NHẬT : GV đưa mô hình hình hộp chữ nhật và giới thiệu với HS khái niệm hình hộp chữ nhật - Hướng dẫn HS vẽ hình D C A D/ C/ B A/ B/ GV giới thiệu mặt, đỉnh, cạnh hình hộp chữ nhật Yêu cầu HS chỉ ra các yếu tố đó trên hình vẽ ? Lấy VD về hình hộp chữ nhật trong thực tế HS nghe GV giới thiệu - vẽ hình vào vở HS : + Mặt : có 6 mặt ABCD; A/B/C/D/; AA/BB/ ; BB/CC/ ; CC/DD/ ; DD/AA/ + Đỉnh : có 8 đỉnh A; A/ ; B ; B/ ; C ; C/ ; D ; D/ + Cạnh : 12 cạnh AA/ ; BB/ ; CC/ ; DD/ ‘ AB ; A/B/; BC ; B/C/ ; DC ; D/C/ ; AD ; A/D/ HS lấy hình ảnh của vỏ bao diêm, ... GV cho HS nhận biết mặt xung quanh, 2 mặt đáy, phân biệt sự khác nhau = Mặt đối diện (mặt đáy) mặt xung quanh * Hình lập phương GV : Là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình vuông - GV hướng dẫn cách vẽ N P M Q N' P/ M/ Q/ GV yêu cầu HS chỉ vào hình nêu tất cả các mặt, đỉnh, cạnh của hình lập phương đó HS : mặt BB/CC/ và mặt CC/DD/ chung nhau cạnh CC/. Còn mặt ABCD và A/B/C/D/ không chung nhau cạnh nào HS làm việc các nhân - Các mặt : ................. - Các đỉnh : ................. - Các cạnh : ................. HOẠT ĐỘNG 2 (10/) MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG ...
— Xem thêm —
Bình luận