Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 11:38:32
Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng: - Thao tác thực hành an toàn, chính xác. - Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan. § BÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Học sinh biết : - Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng: - Thao tác thực hành an toàn, chính xác. - Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Dụng cụ:  Đĩa thuỷ tinh. - Đèn cồn.  Ống hút. - Cốc thuỷ tinh 250ml  Kẹp hoá chất. - Bộ giá thí nghiệm. - Hoá chất:  Dung dịch HCl 0,1M. - Giấy đo pH.  Dung dịch Na2CO3. - Dung dịch CaCl2.  Dung dịch NH3. - Dung dịch phenolphtalein.  Dung dịch CH3COOH. 2. Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung tường trình học ở nhà. IV. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp 2. Nội dung thực hành Hoạt động của giáo viên Nội dung Hoạt động 1 Giáo viên giới thiệu nội dung yêu cầu của buổi thực hành - Kiểm tra chuẩn bị của học sinh. GV hướng dẫn học sinh lắp ráp dụng cụ, cách đun để tránh vỡ ống nghiệm. Chú ý các hoá chất độc hại. Hoạt động 2 Thí nghiệm 1: Tính I. Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành Thí nghiệm 1 Tính axit - bazơ a. Đặt một mẫu chỉ thị pH lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M. So sánh với mẩu giấy chuẩn đê biết giá trị pH. b. Làm tương tự như trên nhưng thay axit - bazơ. Hoạt động 3 Thí nghiệm 2: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Hoạt động 4 Viết tường trình. Hoạt động 5 Giáo viên nhận xét dung dịch HCl lần lượt bằng dung dịch CH3COOH 0,1M, NaOH 0,1M, NH3 0,1M. Thí nghiệm 2 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. a. Cho khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2ml dung dịch CaCl2 đặc. Nhận xét hiện tượng xảy ra. b. Hoà tan kết tủa thu được ở thí nghiệm 2a bằng dung dịch HCl loãng. Nhận xét các hiện tượng xảy ra. c. Một ống nghiệm đựng khoảng 2ml dung dịch NaOH loãng. Nhỏ vào đó vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mất màu. Giải thích hiện tượng xảy ra. buổi thí nghiệm. II. Viết tường trình Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành.Viết phương trình dạng phân tử, ion và ion rút gọn. 3. Dặn dò - Chuẩn bị nội dung để ôn tập chương I.
— Xem thêm —
Bình luận