BÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

Số trang: 4
Mã số: 234970
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
§ BÀI THỰC HÀNH 1
TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI
ION TRONG DUNG DCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Học sinh biết :
- Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao
đổi trong dung dịch các chất điện li.
2. K năng: n luyn kỹ năng:
- Thao tác thực hành an toàn, chính xác.
- Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng
II. Phương pháp giảng dạy
- Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Dụng cụ:
Đĩa thuỷ tinh. - Đèn cồn.
Ống hút. - Cốc thuỷ tinh 250ml
Kẹp hoá chất. - Bgiá thí nghiệm.
- Hoá chất:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Dung dịch HCl 0,1M. - Giấy đo pH.
Dung dịch Na
2
CO
3
. - Dung dịch CaCl
2
.
Dung dịch NH
3
. - Dung dịch phenolphtalein.
Dung dịch CH
3
COOH.
2. Học sinh
- Cần chuẩn bị trước nội dung tường trình học ở nhà.
IV. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp
2. Nội dung thực hành
Hoạt động của giáo viên Nội dung
Hoạt động 1 Giáo viên giới thiệu
nội dung yêu cu của buổi thực
hành - Kim tra chuẩn bị của học
sinh.
GV hướng dẫn học sinh lắp ráp
dụng cụ, cách đun để tránh vỡ ống
nghim. Chú ý các hoá chất độc
hại.
Hoạt động 2 Thí nghim 1: Tính
I. Nội dung tnghiệm và cách tiến
hành
Thí nghiệm 1 Tính axit - bazơ
a. Đặt một mẫu chỉ thị pH lên mt
kính đồng hồ. Nhỏ lên mu giấy đó
một giọt dung dịch HCl 0,10M. So
sánh với mẩu giấy chuẩn đê biết giá trị
pH.
b. Làm tương tự như trên nhưng thay
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
axit - bazơ.
Hoạt động 3 Thí nghim 2: Phản
ứng trao đổi ion trong dung dịch
các chất điện li.
Hoạt động 4 Viết tường trình.
Hoạt động 5 Giáo viên nhận xét
dung dịch HCl lần lượt bằng dung dịch
CH
3
COOH 0,1M, NaOH 0,1M, NH
3
0,1M.
Thí nghiệm 2 Phản ứng trao đổi ion
trong dung dịch các chất điện li.
a. Cho khong 2ml dung dịch Na
2
CO
3
đặc vào ng nghiệm đựng khoảng 2ml
dung dịch CaCl
2
đặc. Nhận xét hiện
tượng xảy ra.
b. Hoà tan kết tủa thu được thí
nghim 2a bằng dung dịch HCl loãng.
Nhận xét các hiện tượng xảy ra.
c. Một ống nghiệm đựng khoảng 2ml
dung dịch NaOH loãng. Nhvào đó
vài giọt dung dịch phenolphtalein.
Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ
từ dung dịch HCl loãng vào ng
nghim trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến
khi mt màu. Giải thích hiện tượng
xảy ra.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 11:38:32
Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng: - Thao tác thực hành an toàn, chính xác. - Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan.
— Xem thêm —