CHU VI HÌNH TAM GIÁC CHU VI HÌNH TỨ GIÁC

Số trang: 3
Mã số: 234842
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
CHU VI HÌNH TAM GIÁC
CHU VI HÌNH T GIÁC
I.MC TIÊU: Giúp Hs:
Bước đầu nhn biết đưc chu vi hình tam giác, chu vi hình t giác là
tổng độ i c cnh ca hình đó(hay tổng các đoạn thng to thành
hình).
Biết cách tính chu vi hình tam giác, hình t giác bng cách tính tng
độ dài các cnh ca hình đó.
II. ĐỒ DÙNG DY – HC:
Hình v tam giác, tgiác như trong phần bài hc ca sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DY – HC CH YU
Hoạt động Gv Hoạt động Hs
1. Kim tra i cũ
-Gi 2 hs n bng làm cáci tp.
-Cha bài, nhn xét và cho điểm hs.
2. Dy hc bài mi
2.1. Gii thiu v cnh và chu vi ca
hình tam giác.
-Như sgv.
-2 hs làm bài trên bng lp, c lp
làm bài ra nháp.
Tiết 129
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2.2. Gii thiu cnh và chu vi ca
hình ch nht
2.3. Luyn tp, thc nh
Bài 1
-Bài tp yêu cu chúng ta làm gì?
-Yêu cu hs làmi theo mu
-Chữa bài và cho điểm hs.
Bài 2
-Tiến hành hưng dn hs làm bài tương
t như bài tp 1.
Bài 3
-Gọi 1 hs đc u cu ca bài tp.
-Yêu cu hs nhc li cách đo độ i
ca một đoạn thẳng cho trước, sau đó
yêu cu các em t làm bài.
-Chữa bài và cho điểm hs .
3. Cng c, dn dò
-Nhn xét tiết hc, dn hs ôn li i
và chun b bài sau.
-3 hs làm bài trên bng lp, c lp
làm bài vào vi tp
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Hs đọc đề bài.
IV. RÚT KINH NGHIM TIT DY
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-29 09:25:53
Bước đầu nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó(hay tổng  Biết cách tính chu vi hình tam giác,·các đoạn thẳng tạo thành hình).  hình tứ giác bằng cách tính tổng độ dài các cạnh của hình đó. II. ĐỒ DÙNG DẠY –...
— Xem thêm —