CHU VI HÌNH TAM GIÁC CHU VI HÌNH TỨ GIÁC

Lượt xem: 15088
Số trang: 0
Mã số: 234842
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-29 09:25:53
Bước đầu nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó(hay tổng  Biết cách tính chu vi hình tam giác,·các đoạn thẳng tạo thành hình).  hình tứ giác bằng cách tính tổng độ dài các cạnh của hình đó. II. ĐỒ DÙNG DẠY –... Bước đầu nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó(hay tổng  Biết cách tính chu vi hình tam giác,·các đoạn thẳng tạo thành hình).  hình tứ giác bằng cách tính tổng độ dài các cạnh của hình đó. II. ĐỒ DÙNG DẠY –...
— Xem thêm —