Sinh học lớp 9 - Tiết 34 – Bài 40: Ôn tập học kì I

Số trang: 11
Mã số: 234801
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Sinh học lớp 9 - Tiết 34 – Bài 40: Ôn tp học kì I
I. MC TIÊU.
1. Về kiến thức
- Học sinh hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản về
di truyền và biến dị.
- Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời
sống.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.
- Rèn kĩ năng quan sát..
3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bmôn
II. CHUẨN BỊ.
- Nội dung từ bảng 40.1 tới 40.5 SGK.
- Máy chiếu, bút dạ.
III. PHƯƠNG PHÁP.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Đàm thoại gợi mở, trực Quan
- Tổ chức hoạt động nhóm.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HC.
1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kim tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV chia l
ớp
thành 10 nm nh
và yêu cu:
+ 2 nhóm c
ùng
nghiên c
u 1 nội
dung.
+ Hoàn thành b
ảng
- Các nhóm k
sẵn
b
SGK.
- Trao đ
ổi nhóm
th
ống nhất ý kiến,
hoàn thành n
ội
dung các bảng.
1: H thống hoá
kiến thức
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
kiến thức từ 40.1
đến 40.5
-
GV quán sát,
ng dẫn các
nhóm ghi ki
ến thức
cơ bản.
- GV nh
ận xét,
đánh giá giúp HS
hoàn thi
n kiến
thức.
- Đ
ại diện nhóm
trình y trên máy
chi
ếu, c nm
khác nhận xét, bổ
sung.
- HS t
ự sửa chữa
ghi vào v b
ài
tập.
Bảng 40.1 – Tóm tắt các quy luật di
truyền
Tên
quy
luật
Nội dung Giải thích Ý nghĩa
Phân li
Do s
phân li của
cặp nhân tố di
Các nhân t di
truyền không
- c định
tính trội
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-14 17:45:16
I. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức - Học sinh hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản về di truyền và biến dị. - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.
— Xem thêm —