Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 15:34:20
MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được ý nghĩa của hô hấp - Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp phù hợp với chức năng của chúng. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát sơ đồ, quan sát hình phát hiện kiến thức. - Xác định trên mô hình các cơ quan trong hệ hô hấp. HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được ý nghĩa của hô hấp - Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp phù hợp với chức năng của chúng. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát sơ đồ, quan sát hình phát hiện kiến thức. - Xác định trên mô hình các cơ quan trong hệ hô hấp. 3. Thái độ: - HS có ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: +Tranh “ Cấu tạo hệ hô hấp”. +Mô hình bán thân. III. PHƯƠNG PHÁP: - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp. IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Khởi động (2 phút) - Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về các cơ quan hô hấp ở người. - Cách tiến hành: “Từ xa xa con người đã hiểu rằng sự sống luôn gắn liền với sự thở. Cơ thể còn thở nghĩa là còn sống”. 2. Các hoạt động dạy học ( 36 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 (16 phút) Tìm hiểu về hô hấp -Mục tiêu: +Trình bày được ý nghĩa của hô hấp. - CTH: - GV nêu câu hỏi: +Hô hấp là gì? +Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể? +Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? +Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp? - Cá nhân tự nghiên cứu thông tin, hình 20-1 SGK/64 ghi nhớ kiến thức. -Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời. Yêu cầu: +Hô hấp là quá trình cung cấp oxi cho tế bào cơ thể và thải khí cacbonic ra ngoài. +Nhờ hô hấp mà có đủ oxi để oxi hoá các chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần I - Khái niệm hô hấp -GV nhận xét chốt kiến thức. cho mọi hoạt động sống của cơ thể. +Gồm 3 giai đoạn: Sự thở, TĐK ở phổi, TĐK ở tế bào. +Sự thở giúp thông khí ở phổi. - Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. - Hô hấp là quá trình cung cấp oxi cho các tế bào cơ thể và thải khí cacbonic ra ngoài. - Nhờ hô hấp mà oxi được lấy vào để oxi hoá các chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cơ thể. - Gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào. Hoạt động 2 (20 phút) Tìm hiểu các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng -Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp phù hợp với chức năng của chúng. -Đồ dùng: +Tranh “ Cấu tạo hệ hô hấp”. +Mô hình bán thân. - CTH: II - Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức -GV nêu câu hỏi: +Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? +Nêu đặc điểm cấu tạo các cơ quan hô hấp? -GV nhận xét, chốt ý 1. -HS tự nghiên cứu bảng 20 SGK/66, quan sát mô hình, quan sát hình 20-2, 20-3, thảo luận nhóm thông nhất ý kiến. -Đại diện nhóm lên trình bày trên tranh, nhóm khác bổ sung. năng của chúng - Cơ quan hô hấp gồm: +Đường dẫn khí: mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản. +Hai lá phổi: Lá ...
— Xem thêm —
Bình luận