Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-14 19:36:10
1 TUẦN 23- TIẾT 45-46 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I. Mục tiêu: HS có khả năng: - Thấy được những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát - Củng cố và hoàn thiện tri thức đã học - Rèn luyện khả năng quan sát thảo luận theo nhóm để thu nhận kiến thức II. Phương tiện dạy học: - Kẹp ép cây , giấy báo , kéo cắt cây - Giấy kẻ li có kích thước ô lớn 1cm2 trong ô lớn có các ô nhỏ - Bút chì - Vợt bắt côn trùng, lọ hoặc túi nilon đựng động vật nhỏ - Dụng cụ đàođất nhỏ - Băng hìnhvề môi trường sống cua sinh vật III. Tiến trình dạy học: 1. Bài giảng: Gv- Hs Mở bài: Gv xác định đối tượng nghiên cứu và nội dung cách thức tiến hành hoạt động Gv có thể gợi ý cho Hs dùng vợt để bắt các động vật nhỏ Bảng Bài 45-46 : Thực hành : Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Mẫu báo cáo và tổng kết kết quả đạt được của hoạt động: Tên sinh vật Môi trường sống Thực vật......... ...................... Động vật......... ...................... Nấm................ ...................... Địa y............... ...................... Chuyển tiếp: Gv yêu cầu hs nghiên cứu hình thái của lá và phân tích ảng hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá Hs tổng kết : - Số lượng sinh vật quan sát - Có mấy loại môi trường sống - Môi trường nào có số lượng sinh vật nhiều nhất và ít nhất II. Hình thái của lá cây.... Các bước tiến hành: a. Bước 1: Mỗi hs độc lập quan sát 10 lá cây ở các môi trường khác nhau sau đó ghi kết quả vào bảng 45- 46.2 SGK STT Tên cây Nơi sống Đặc điểm của phiến lá Các đặc điểm này chứng tỏ là cây Những nhận xét khác quan sát là : 1 2 ... 10 Gv gợi ý để hs: - Đặc điểm của phiến lá: rộng (hay hẹp) dài(hay ngắn), dày(hat mỏng), xanh sẫm(hay nhạt),có cutin dày (hay không có cutin), mặt lá cólông(hay không có lông)... - Đặc điểm của lá chứng tỏ lá cây quan sát là:Lá cây ưa sáng,ưa bóng, chìm trong nước, nơi nước chảy, nước đứng, và trên mặt nước Chuyển tiếp: b. Bước 2: Hs vẽ hình dạng phiến lá va ghi vào tên cây, lá cây, ưa sáng... Sau đó hs ép mẫu lá trong cặpép cây để tập làm tiêu bản III. Môi trường sống của động Gv yêu cầu hs quan sát các động vật có trong địa điểm thực hành và ghi chép các đặc điểm vật Hs quan sát các động vật và hoàn thành bản báo cáo sau: TT Tên động vật Môi trường sống Mô tả đặc điểm của động vật thích nghi với môi trường sống ...
— Xem thêm —
Bình luận