Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 47 Bài thực hành số 5 TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH

Số trang: 5
Mã số: 233371
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 47
Bài thực hành số 5
TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
* Kiến thức
Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thut thực
hin của các t nghiệm:
+ Tính oxi hcủa oxi lưu huỳnh (tác dụng của H
2
+ CuO; Fe + S).
+ Tính khử của lưu huỳnh (tác dụng của S + O
2
).
+ Sbiến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ.
* Kĩ năng
- Sdng dng cvà h cht tiến hành an tn, tnh
công các thí nghiệm trên.
- Quan sát hiện tượng, giải thích viết các phương
trình hóa hc.
- Viết tường trình thí nghiệm.
B. CHUẨN BỊ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Dụng cụ thí nghiệm:
- Kẹp đốt hoá chất : 1 - Đèn cồn: 1
- Ống nghiệm: 2 - Cặp ống nghiệm
: 1
- Muỗng đốt hoá chất - Giá để ống
nghiệm: 1
- Lọ thuỷ tinh miệng rộng 100ml chứa khí O
2
2. Hoá chất
- Dây thép. Bột lưu hunh. Bột sắt.
- KMnO
4.
Than gỗ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Thí nghim 1:
- Đánh sạch gỉ hoặc lau
sạch dầu m phủ trên mt
đoạn dây thép.
- Un đon y thép thành
hình xon lò xo đng din
1. Thí nghiệm 1: Tính oxi
hoá của các đơn chất oxi, lưu
huỳnh.
- Đt cháy mt đon dây thép
xon trên ngn la đèn cn ri
đưa nhanh vào bình đng khí oxi.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tích tiếp xúc.
- Cắm một mẩu than bằng
hạt đâu xanh vào đầu đoạn
dây theo đốt ng mẩu
thân trước khi cho vào l
thu tinh miệng rộng chứa
khí oxi.
- Cho một ít cát hoặc nước
dưới đáy lọ thu tinh đ
bảo vệ bình.
- Trong TN Fe + S nên
dùng lượng S nhiều hơn
lượng Fe để tăng diện tích
tiếp xúc. Cần dùng ng
nghiệm trung tính, chịu
nhiệt độ cao.
2. Thí nghim 2:
HS quan sát hiện tượng: Dây
thép cháy trong oxi sáng chói
không thành ngọn lửa, không
khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng
chy màu nâu bắn tung toé .
Đó là Fe
3
O
4
.
- Cho một ít hỗn hợp bột sắt
S vào đáy ng nghim. Đun
nóng ng nghim trên ngn la
đèn cn cho đến khi phn ng
xy ra.
HS quan sát hiện tượng : hh
bt Fe và S trong ống nghiệm
u vàng m nhạt. Khi
đun trên ngọn lửa đèn cồn
phản ng xảy ra mãnh liệt, toả
nhiều nhiệt làm đỏ rực hỗn
hợp và tạo thành hợp chất FeS
màu xám đen.
2. Thí nghim 2: Tính kh
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-16 23:50:35
MỤC TIÊU BÀI HỌC * Kiến thức Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: + Tính oxi hoá của oxi và lưu huỳnh (tác dụng của H2 + CuO; Fe + S). + Tính khử của lưu huỳnh (tác dụng của S + O2). + Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ.
— Xem thêm —