Sinh học 7 - Bài 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC

Số trang: 5
Mã số: 232615
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-15 01:08:58
Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được sự đa dạng về loài là do khả năng thích nghi cao của động vật đối với các điều kiện sống rất khác nhau trên các môi trường địa lí của Trái Đất và được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái và sinh lí của loài. - Nêu được cụ thể sự đa dạng về hình thái và tập tính của động vật ở những miền có khí hậu khắc nghiệt là rất đặc trưng ở những miền khí hậu ấy có số lượng loài ít. Tiết 60 Bài 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được sự đa dạng về loài là do khả năng thích nghi cao của động vật đối với các điều kiện sống rất khác nhau trên các môi trường địa lí của Trái Đất và được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái và sinh lí của loài. - Nêu được cụ thể sự đa dạng về hình thái và tập tính của động vật ở những miền có khí hậu khắc nghiệt là rất đặc trưng ở những miền khí hậu ấy có số lượng loài ít. II/ CHUẨN BỊ : - Trânh vẽ hình 57.1 và 57.2 SGK - Băng hình tập tính các loài động vật ở đới lạnh III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : - Vì sao động vật được phân bố ở kắp mọi nơi ? - Gv chính ĐV phân bố khắp mọi nơi tạo lên sự đa dạng HOẠT ĐỘNG 1 ( 5 PHÚT ) TÌM HIỂU SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu đọc thông tin SGK - Hỏi + Sự đa dạng sinh học thể hiện như thế nào? + Vì sao có sự đa dạng về loài ? - Gv thống nhất đáp án và chốt lai kiến thức - Đọc thông tin và ghi nhớ kiến thức - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời - Lắng nghe và ghi nhớ TIỂU LUẬN 1 - Sự đa dạng sinh học biểu thị bằng số lượng loài - Sự đa dạng loài là do khả năng thích nghi của động vật với điều kiện sống khác nhau HOẠT ĐỘNG 2 ( 25 PHÚT ) ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH VÀ HOANG MẠC ĐỚI NÓNG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu đọc thông tin và quan sát hình vẽ Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập - Đai diện nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv ghi ý kiến bổ sung vào bên cạnh - Gv hỏi các nhóm + Tại sao lựa chọn câu trả lời ? + Dựa vào đâu để lựa chọn câu trả lời ? - Gv nhận xét nội dung đúng sai và yêu cầu quan sát phiếu chuẩn kiến thức - Hỏi : Nhận xét gì về cấu tạo và tập tính của động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc - Đọc tt quan sát hình vẽ và ghi nhớ kiến thức - Hoạt động nhóm hoàn thàng phiếu học tập - Đai diện nhóm báo cáo kết quả - Nhóm khác nhận xét bổ sung - Yêu cầu trả lời ( dựa vào hình vẽ, tư liệu sưu tầm, thông tin trên phim ảnh ) - Quan sát và nhận xét - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời đới lóng ? + Vì sao ở hai vùng này số loài động vật rất ít ? + Nhận xét về mức độ đa dạng của động vật ở hai môi trường này ? - Gv thống nhất đáp án và chốt lại kiến thức - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN 2 - Sự đa dạng của các động vật ở môi trường đặc biệt thấp - chỉ có những loài có khả năng chịu đựng cao thì mới tồn tại IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 5 phút ) Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng Câu1 : Những đặc điểm gấu trắng thích nghi với môi trường đới lạnh là a/ Bộ lông màu trắng dày. b/ Thức ăn chủ yếu là động vật. c/ Di cư về mùa đông. d/ Lớp mỡ dưới da rất dày. e/ Bộ lông đổi màu trong mùa hè. f/ Ngủ suốt mùa đông. Câu2: Chuột nhảy ở hoang mạc đới nóng có chân dài để: a/ Đào bới thức ăn. b/ Tìm nguồn nước. c/ Cơ thể cao so với mặt cát nóng và nhảy xa. V/ HƯỚNG DẪN ( 5 phút ) - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “ Em có biết ”
— Xem thêm —
Bình luận