Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế

Số trang: 7
Mã số: 231937
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Giáo án địa lý 11 - Bài 9
Nhật bản
Tiết 2
Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày giải thích được sự phát triển và phân bcủa
nhng ngành kinh tế chủ chốt của Nhật Bản.
- Trình bày và giải thích được sự phân b của một số ngành
sản xuất tại vùng kinh tế ở đảo Hôn-xu và Kiu-xiu.
- Ghi nhớ một số địa danh.
2. Kỹ năng
- Rèn luyn k năng đọc bản đồ kinh tế
- Rèn luyện k năng khai thác và xử lí các nguồn thông tin từ
các ô chữ và bảng số liệu, biểu đồ để rút ra kiến thức cần thiết.
3. Thái độ
- Nhn thức được con đường phát triển kinh tế thích hp của
Nhật Bản.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- T đó liên hệ để thấy được sự đổi mới phát triển kinh tế hợp
lí hin nay ở nước ta.
II. Đồ dùng dy học
- Bản đồ kinh tế Nhật Bản.
III. Trong tâm bài học
- Vtrí công nghiệp Nhật Bản trong nền kinh tế đất nước và
trên thế giới. Đặc điểm phát triển và phân bmột số ngành công
nghip nổi tiếng của Nhật Bản.
- Đặc điểm chủ yếu của nông nghiệp Nhật Bản, tình hình phát
triển của cây lúa và đánh bắt hải sản.
- Đặc điểm phát triển của thương mại và tài chính
IV. Tiến trình dạy học
1. Bài cũ
Tại sao tsau năm 1973 nền kinh tế của Nhật Bản lại luôn
phát triển không ổn định?
2. Bài mới
GV đặt vấn đề giới thiệu bài mi.
Hot động của giáo viên – HS Nội dung chính
Hot động 1: I. Các ngành kinh tế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV s dụng bản đồ kinh tế
chung Nhật Bản, SGK hướng
dẫn HS nghiên cu và tr lời
nhng vấn đề sau:
* Nhận xét cơ cấu ngành CN
của Nhật?
* Giải thích tại sao Nhật khả
năng phát triển cả những ngành
không có lợi thế về tài nguyên?
Dựa vào B9.4 nhận xét về
hướng phát triển của công
nghip Nhật hiện nay?
* Tại sao cho rằng ng nghiệp
tạo ra sức mạnh cho nền kinh tế
Nhật bản? Đóng góp cho GDP
40%, chiếm 17% giá tr sản
lượng CN thế giới bằng 85% giá
trị sản lượng CN của Hoa Kì.
1. Công nghip
+ Cơ cấu ngành:
- Có đầy đủ các ngành CN kể cả
nhng ngành không thuận lợi về
tài nguyên.
- Dựa vào ưu thế về lao động
(cần cù, có tinh thần trách
nhiệm cao, ham học, thông
minh, ng tạo) và có trình độ
khoa học công nghệ hiện đại.
+ Tình hình phát triển:
- Giảm bớt việc phát triển các
ngành CN truyền thống, chú
trọng phát triển các ngành CN
hiện đại, c trọng một số
ngành mũi nhọn, như: xây dựng
công trình công cng, dệt.
- Công nghiệp tạo ra một khối
lượng hàng hoá lớn, không
nhng bảo đảm trang b máy
móc cần thiết cho các nghành
trong nền kinh tế Nhật Bản mà
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-13 05:46:07
Mục tiêu 1. Kiến thức - Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt của Nhật Bản. - Trình bày và giải thích được sự phân bố của một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế ở đảo Hôn-xu và Kiu-xiu. - Ghi nhớ một số địa danh. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ kinh tế - Rèn luyện kỹ năng khai thác và xử lí các nguồn thông tin từ các ô chữ và bảng số liệu, biểu đồ để rút ra kiến thức cần thiết.
— Xem thêm —