Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-13 05:38:39
1 Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế. Trường THCS-THPT Tố Hữu. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán 10 CB Thời gian: 90 phút ------------------------------------------------------------------- Đề số 1 Câu 1:(1điểm) Xác định: a. (-3; ) b. c. R d. R\ Câu 2: (2điểm) Cho hàm số (1) có đồ thị (P). a. Lập bảng biến thiên.Vẽ đồ thị hàm số trên khi . b. Xác định để đồ thị (P) của hàm số (1) có đỉnh là I(-2;-1) Câu 3: (1điểm) Ngọc, Hoa, Đào hôm nay cùng nhau đi siêu thị. Ngọc mua 1kg táo, 2kg bưởi, 3kg nho hết 15500 đồng, Hoa mua 2kg táo, 3kg bưởi, 1kg nho hết13500 đồng, Đào mua 3kg táo, 1kg bưởi, 2kg nho hết 13000. Hỏi giá mỗi kg táo, bưởi, nho có giá là bao nhiêu? Câu 4: (2điểm) Giải các phương trình: a. b.= Câu 5: (1điểm) Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F . Chứng minh : a. b. Câu 6: (1,5điểm) Trong mặt phẳng xOy cho A(-2;-1), B(1;3), C(-6;2). a. Chứng minh: ∆ABC vuông tại A. b. Tính chu vi và diện tích ∆ABC Câu 7: (1điểm) Cho với . Tính cos x Câu 8: (0,5điểm) Cho a, b, c là ba số dương . Chứng minh: ………………….Hết……………………….   8; 9;1  15;3 \ 5; ;4 32bxaxy 4,1ba ba, 325xx 5x 7x BCADDCAB CEBDAFCFBEAD 3 2sinx 00900x cbaa ca a bc c ab Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế. Trường THCS-THPT Tố Hữu. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán 10 CB Thời gian: 90 phút ---------------------------------------------------------- Đề số 2 Câu 1: (1điểm) Xác định a. (3; ) b. c. R d. R\ Câu 2: (2điểm) Cho hàm số (1) có đồ thị (P). a. Lập bảng biến thiên.Vẽ đồ thị hàm số trên khi . b. Xác định để đồ thị (P) của hàm số (1) có đỉnh là I(2;-1) Câu 3: (1điểm) Ngọc, Hoa, Đào hôm nay cùng nhau đi siêu thị. Ngọc mua 2kg táo, 3kg bưởi, 2kg nho hết 21000 đồng, Hoa mua 1kg táo, 1kg bưởi, 2kg nho hết 13000 đồng, Đào mua kg 3táo, 1kg bưởi, 3kg nho hết 21000 đồng . Hỏi giá mỗi kg táo, bưởi, nho có giá là bao nhiêu? Câu 4: (2điểm) Giải các phương trình: a. b.= Câu 5: (1điểm) Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F . Chứng minh : a. b. Câu 6: (1,5điểm) Trong mặt phẳng xOy cho A(-1;-2), B(2;2), C(-5;1). a. Chứng minh: ∆ABC vuông tại A. b. Tính chu vi và diện tích ∆ABC Câu 7: (1điểm) Cho với . Tính cos x Câu 8: (0,5điểm) Cho a, b≥ 1. Chứng minh: ĐÁP ÁN ĐỀ 1 Câu 1 (mỗi câu 0,25đ)   9; 9;1  25;3 \ 5; ;4 32bxaxy 4,1ba ba, 123xx 3x 5x CBADDBAC CDBFAECFBEAD 4 3sinx 0018090x abba1 2 1 1 1 1 22 3;8a. 1;15b. 5;c. ;4d. Câu 2 a. Lập bảng biến thiên đúng (0,5đ). Xác định trục đối xứng, đỉnh, giao điểm ox, oy. Vẽ đồ thị đúng (0,75đ). b. Lập được hệ, giải được hệ ( 0,5đ) Kết luận a, b (0,25đ). Câu 3 Gọi x, y, z lần lược là giá 1kg táo, 1kg bưởi, 1kg nho. x, y, z 0. (0,25đ). Lập được hệ (0,25đ). (0,25đ). Kết luận (0,25đ). Câu 4 a. Có nhiều cách giải, giải đúng (0,75đ). Kết luận nghiệm (0,25đ). b. Điều kiện: ( có thể ) (0,25đ). Giải đúng x=9 (0,5đ). Kết luận nghiệm (0,25đ). Câu 5. Mỗi câu đúng ...
— Xem thêm —
Bình luận