Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Số trang: 6
Mã số: 231663
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-13 05:31:50
Mục tiêu: HS: tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi biến đổi.
— Xem thêm —