Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Số trang: 6
Mã số: 231663
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-13 05:31:50
Mục tiêu: HS: tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi biến đổi. Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64: ÔN TẬP CHƯƠNG IV I. Mục tiêu: HS: tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi biến đổi. II. Chuẩn bị: -HS: nắm kĩ 2 quy tắc biến đổi tương đương và cách mở dấu tuyệt đối. III. Nội dung: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: “Làm bài tập” -HS làm việc cá nhân rồi trao Tiết 64: ÔN TẬP GV: cho HS lần lượt làm bài tập 38c, 39a,c,e,41a. GV tranh thủ theo dõi bài giải của 1 số HS đổi ở kết quả ở nhóm. CHƯƠNG Bài tập 38c: Từ m n ta có 2m 2n (n0) Suy ra 2m – 5 2n – 5 Bài tập 41a: 4 2x < 5  4 4 2x < 4.5 (4 0)  2 – x < 20  2 – 20 < x  -18 < x Tập nghiệm: x{x -18 Hoạt động 2: “HS trả lời câu hòi,4,5” Lưu ý HS {A{ = {-A{ ví dụ: {x – 1{= {1 – x{ Hoạt động 5: “Giải bài tập”. Bài tập 45b,d. a. 5 – 2x 0 b. x + 3 < 4x – 5  x < 2 5 S = x/x < 2 5 Bài tập 45: b/ Khi x  0; {-2x{ = 4x + 18  -2x = 4x + 18  -2x + 4x = 18  -6x = 18  x = 18 : (-6)  x = -3 < 0 (thỏa điều kiện) Khi x 0 {-2x{ = 4x + 18 Bài tập về nhà: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra chương IV  -(-2x) = 4x + 18  2x + 4x = 18  -2x = 18  x = 18 : (-2)  x = -9 < 0 (không thỏa mãn điều kiện) Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là: S = -3 V/ Rút kinh nghiệm: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ------------------------------
— Xem thêm —
Bình luận