Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

Số trang: 4
Mã số: 230341
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-15 07:39:46
Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục. Tiết 57 Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ I/ MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục. II/ CHUẨN BỊ : - Tranh vẽ hình 54.1 SGK - Học sinh kẻ bảng 54 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG 1( 10 phút ) SO SÁNH MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK - Hoạt động nhóm hoàn thành bảng - Đọc tt quan sát hình 54.1 ghi nhớ kiến thức - Hoạt động nhóm hoàn thành bảng - Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv ghi phần bổ sung vào cạnh bảng để học sinh theo dõi và trao đổi - Gv treo bảng kiến thức chuẩn - Gv chốt lại kiến thức - Đại diện nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung - Quan sát bảng kiến thức chuẩn và ghi nhớ - Lắng nghe và ghi nhớ TIỂU LUẬN 1: Nội dung bảng HOẠT ĐỘNG 2 SỰ PHỨC TẠP HOÁ TỔ CHỨC CƠ THỂ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv yêu cầu học sinh quan sát bảng và hoạt động nhóm trả lời câu hỏi + Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục được thể hiện như thế nào qua các - Quan sát lại bảng 54 ghi nhớ kiến thức - Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi lớp động vật đã học ? - Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả - Gv ghi tóm tắt ý kiến của các nhóm và phần bổ sung lên bảng - Gv nhận xét đánh giá và yêu cầu học sinh rút ra kết luận về sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể - Gv hỏi : Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì ? - Gv chốt lại kiến thức - Đai diện nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung - Rút ra nhận xét về sự tiến hoá tổ chức cơ thể - Học sinh suy nghĩ trả lời - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN 2 : Nội dung hoạt động nhóm IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 6 phút ) Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của động vật V/ HƯỚNG DẪN ( 6 phút ) - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Học sinh kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập Hình thức sinh sản Số cá thể tham gia 1 cá thể 2 cá thể Vô tính Hữu tính
— Xem thêm —
Bình luận