Làm sao để tránh tác dụng phụ và bất lợi từ vòng tránh thai

Lượt xem: 209
Số trang: 0
Mã số: 229765
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 07:35:41
Vòng tránh thai đã được sử dụng trên lâm sàng hơn 30
năm nay, nó đã khẳng định được hiệu quả tích cực của nó
trong việc tránh thai.
Nhưng vòng tránh thai là một vật khác lạ được đặt vào tử
cung vì vậy tất sẽ phát sinh những tác dụng phụ nhất định
như xuất huyết, đau đớn, niêm dịch tăng…
 1
Những phản ứng thường gặp
Đặt vòng tránh thai tuần đầu tiên trong âm đạo có
thể có một lượng máu nhỏ tiết ra (ngoài thời gian
hành kinh) hoặc có kèm theo bụng dưới trướng
tức, xệ xuống, đau âm ỷ và mỏi vùng thắt lưng…
nói chung không cần xử lý gì, có thể tự khỏi.
Thỉnh thoảng có chút niêm dịch hoặc lượng máu
chảy ra, có thể dùng thuốc cầm máu nói chung để
điều trị.
 2
Những phản ứng tổng hợp ở tâm não khi đặt Vòng tránh thai đã được sử dụng trên lâm sàng hơn 30 năm nay, nó đã khẳng định được hiệu quả tích cực của nó trong việc tránh thai. Nhưng vòng tránh thai là một vật khác lạ được đặt vào tử cung vì vậy tất sẽ phát sinh những tác dụng phụ nhất định như xuất huyết, đau đớn, niêm dịch tăng…  1 Những phản ứng thường gặp Đặt vòng tránh thai tuần đầu tiên trong âm đạo có thể có một lượng máu nhỏ tiết ra (ngoài thời gian hành kinh) hoặc có kèm theo bụng dưới trướng tức, xệ xuống, đau âm ỷ và mỏi vùng thắt lưng… nói chung không cần xử lý gì, có thể tự khỏi. Thỉnh thoảng có chút niêm dịch hoặc lượng máu chảy ra, có thể dùng thuốc cầm máu nói chung để điều trị.  2 Những phản ứng tổng hợp ở tâm não khi đặt
— Xem thêm —