Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng.

Lượt xem: 281
Số trang: 0
Mã số: 229336
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 10:12:22
 
A- Mục tiêu
- Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số,
trung điểm của đoạn thẳng.
- Rèn KN SS số có 4 chữ số và XĐ trung điểm của đoạn thẳng.
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng
GV : Phiếu HT- Bảng phụ
HS : SGK.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy  Hoạt động học   A- Mục tiêu - Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. - Rèn KN SS số có 4 chữ số và XĐ trung điểm của đoạn thẳng. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Phiếu HT- Bảng phụ HS : SGK. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy  Hoạt động học
— Xem thêm —