Luyện tập các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng.

Số trang: 3
Mã số: 229336
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 10:12:22
  A- Mục tiêu - Củng cố về SS các số có bốn chữ số, về thứ tự các ố có 4 chữ số, trung điểm của đoạn thẳng. - Rèn KN SS số có 4 chữ số và XĐ trung điểm của đoạn thẳng. - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Phiếu HT- Bảng phụ HS : SGK. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy  Hoạt động học Luyện tập cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài A- Mục tiêu: - Làm quen với cách viết số đo độ dài là ghép của 2 đơn vị. Đổi đơn vị đo độ dài. Củng cố KN cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài. So sánh ssố đo độ dài. - Rèn KN tính toán và đổi đơn vị đo. - GD HS chăm học. B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Đọc tên các đơn vị đô độ dài trong bảng đơn vị đo độ dài? - Hát - HS đọc - Nhận xét 3/ Bài mới: a) HĐ 1: GT về số đo có hai đơn vị đo: - Vẽ đoạn thẳng AB dài 1m9cm. Gọi HS đo. - HD cách đọc là: 1mét 9 xăng- ti- mét. - Ghi bảng: 3m2dm. Gọi HS đọc? - Muốn đổi 3m2dm thành dm ta thực hiện đổi - 3 m bằng bao nhiêu dm? + vậy 3m2dm bằng 30dm cộng với 2dm bằng 32dm. + GV KL: Khi muốn đổi số đo có hai đơn vị thành số đo có một đơn vị ta đổi từng thành phần của số đo có hai đơn vị, sau đó cộng các - HS thực hành đo - HS đọc - Ba mét 2 đề- xi- mét - 3m = 30dm - 3m2dm = 32dm - 4m7dm = 47dm - 4m7cm = 407cm - 9m3dm = 93dm + 2 HS chữa bài + Làm phiếu HT 8dam + 5dam = 13dam thành phần đã đổi với nhau. b) HĐ2:Cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài - HD : Thực hiện như với STN sau đó ghi thêm đơn vị đo vào KQ. - Chấm bài, nhận xét. c) HĐ 3: So sánh các số đo độ dài. - Đọc yêu cầu BT 3? - Chấm bài, nhận xét. 4/ Củng cố: * Trò chơi: Ai nhanh hơn 5cm2mm = ....mm 6km4hm = ...hm * Dặn dò: Ôn lại bài. 57hm - 28hm = 29hm 12km x 4= 48km 27mm : 3 = 9mm - Làm vở 6m3cm < 7m 6m3cm 6m 5m6cm =506cm 5m6cm < 560cm - HS thi điền số nhanh
— Xem thêm —
Bình luận