TẬP VIẾT Tô chữ hoa: L M N

Số trang: 3
Mã số: 229076
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 13:12:18
.Mục đích yêu cầu: - Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ  các chữ hoa  L   M    N - Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: oan, oat, en, oen, ong, oong . Các từ ngữ: ngoan ngoãn, đoạt giải, hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cái xoong. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. TẬP VIẾT Tô chữ hoa: L M N I.Mục đích yêu cầu: - Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ các chữ hoa L M N - Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: oan, oat, en, oen, ong, oong . Các từ ngữ: ngoan ngoãn, đoạt giải, hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cái xoong. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: (3’) - Viết: H, I, K B. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2’) 2.Hướng dẫn viết: a. HD tô chữ hoa: (6’) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. GV: Giới thiệu nội dung bài viết GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, chiều rộng, cỡ chữ…. L M N b. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oan, oat, en, oen, ong, oong . ngoan ngoãn, đoạt giải, hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cái xoong. c.HD tô, viết vào vở (18’) 3. Chấm chữa bài: (4’) 4. Củng cố, dặn dò: (2’) GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát, uốn nắn. HS: Đọc vần và từ ứng dụng - Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao, chiều rộng, cỡ chữ…. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.( Cả lớp ) GV: Quan sát, uốn nắn. H+GV: Nhận xét, chữa lỗi. GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng dòng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát, uốn nắn tư thế, cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
— Xem thêm —
Bình luận