TẬP VIẾT Tô chữ hoa: L M N

Lượt xem: 1089
Số trang: 0
Mã số: 229076
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 13:12:18
.Mục đích yêu cầu:
- Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ  các chữ hoa  L   M    N
- Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: oan, oat, en, oen, ong, oong . Các từ ngữ: ngoan
ngoãn, đoạt giải, hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cái xoong.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. .Mục đích yêu cầu: - Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ  các chữ hoa  L   M    N - Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: oan, oat, en, oen, ong, oong . Các từ ngữ: ngoan ngoãn, đoạt giải, hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cái xoong. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
— Xem thêm —