Bài thơ : Trăng ơi từ đâu đến

Lượt xem: 4078
Số trang: 0
Mã số: 229023
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 15:15:20
Mục đích và yêu cầu  
1. Kiến thức
- Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ
- Nhớ tựa đề " Trăng ơi..từ đâu đến"
- Nhận biết được nhịp 2/3, vần điệu êm dịu, cách so sánh cụ thể của bài thơ. Từ đó
hiểu được nội dung của bài thơ là miêu tả về trăng Mục đích và yêu cầu   1. Kiến thức - Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ - Nhớ tựa đề " Trăng ơi..từ đâu đến" - Nhận biết được nhịp 2/3, vần điệu êm dịu, cách so sánh cụ thể của bài thơ. Từ đó hiểu được nội dung của bài thơ là miêu tả về trăng
— Xem thêm —