Bài thơ: Bàn tay cô giáo

Lượt xem: 1701
Số trang: 0
Mã số: 228999
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 15:39:00
I. Mục đích yêu cầu
- Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ, nhớ tựa đề bài thơ " Bàn tay cô giáo" nhận
biết được nhịp điệu của bài thơ. Từ đó hiểu được nội dung của bài thơ và trả lời
câu hỏi đúng, trọn câu
- Giáo dục trẻ biết thể hiện được tình cảm yêu quý đối với cô giáo thông qua các
hoạt động học tập... I. Mục đích yêu cầu - Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ, nhớ tựa đề bài thơ " Bàn tay cô giáo" nhận biết được nhịp điệu của bài thơ. Từ đó hiểu được nội dung của bài thơ và trả lời câu hỏi đúng, trọn câu - Giáo dục trẻ biết thể hiện được tình cảm yêu quý đối với cô giáo thông qua các hoạt động học tập...
— Xem thêm —