Bài thơ: Cái bát xinh xinh

Lượt xem: 2880
Số trang: 0
Mã số: 228996
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 15:39:43
- Cô đọc chậm rãi, âm điệu nhẹ nhàng, tình cảm bài thơ " Cái bát xinh xinh" của
Thanh Hòa
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ qua đó trẻ biết yêu quí, biết ơn cha mẹ, biết giữ gìn sản
phẩm lao động - Cô đọc chậm rãi, âm điệu nhẹ nhàng, tình cảm bài thơ " Cái bát xinh xinh" của Thanh Hòa - Trẻ hiểu nội dung bài thơ qua đó trẻ biết yêu quí, biết ơn cha mẹ, biết giữ gìn sản phẩm lao động
— Xem thêm —