Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Loài vật sống ở đâu

Lượt xem: 2580
Số trang: 0
Mã số: 228461
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 07:30:35
Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Loài vật sống ở đâu
Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên không. + Hình thành KN quan sát, nhân xét, mô tả. + Thích

sưu tầm và bảo vệ các loài vật. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 56, 57. + Sưu tầm tranh ảnh các con vật. + Giầy khổ to,

hồ dán. III. Hoạt... Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Loài vật sống ở đâu Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên không. + Hình thành KN quan sát, nhân xét, mô tả. + Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 56, 57. + Sưu tầm tranh ảnh các con vật. + Giầy khổ to, hồ dán. III. Hoạt...
— Xem thêm —