Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 65 : BÓP NÁT QUẢ CAM

Số trang: 5
Mã số: 228449
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 07:42:09
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 65 : BÓP NÁT QUẢ CAM I.MỤC TIÊU : -Đọc đúng các từ khó. Biết nghỉ hơi hợp lý sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ dài -Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài đọc, nắm được sự kiện và các nhân vật lịch sử nói trong bài đọc. Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi người...
— Xem thêm —