Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 52 : SÔNG HƯƠNG

Lượt xem: 10283
Số trang: 0
Mã số: 228430
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 07:54:02
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 52 : SÔNG HƯƠNG
I.MỤC TIÊU : -Đọc trôi chay toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng ở chỗ có các dấu câu và chỗ cần tách ý, gây án tượng trong các

câu dài. -Hiểu nghĩa các từ ngữ : sắc độ, đặc ân, êm đềm,... Hiểu nội dung bài : Cảm nhận được vẽ đẹp thơ mộng, luôn

biến đổi của sông... Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 52 : SÔNG HƯƠNG I.MỤC TIÊU : -Đọc trôi chay toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng ở chỗ có các dấu câu và chỗ cần tách ý, gây án tượng trong các câu dài. -Hiểu nghĩa các từ ngữ : sắc độ, đặc ân, êm đềm,... Hiểu nội dung bài : Cảm nhận được vẽ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi của sông...
— Xem thêm —