Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 44 : CÒ VÀ CUỐC

Số trang: 4
Mã số: 228422
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 08:01:05
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 44 : CÒ VÀ CUỐC I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn cả bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng. -Hiểu nghĩa các từ ngữ : cuốc, thảnh thơi,... Hiểuíy nghĩa câu chuyện : Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng. - Giáo dục hs biết yêu quí lao động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK. HS: Xem...   Bài 44 : CÒ VÀ CUỐC I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn cả bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng. -Hiểu nghĩa các từ ngữ : cuốc, thảnh thơi,... Hiểuíy nghĩa câu chuyện : Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng. - Giáo dục hs biết yêu quí lao động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs đọc bài “Một trí khôn hơn trăm trí khôn” và trả lời câu hỏi về nội dung bài. -GV nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài: “Cò và Cuốc”. (Dùng tranh để giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng: vất vả, vui vẻ, bẩn, bảo, kiếm ăn,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Cuốc, trắng phau phau, thảnh thơi. -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghĩa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. 10ph 5ph -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs cảm nhận sự lao động vất vả của con Cuốc. -Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs : Hs biết yêu quí lao động. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.  GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. -Hs phân vai trong nhóm đọc. -Thi đọc toàn bài 4.Củng cố: ( 4 phút) -Nội dung bài nói lên điều gì ? (Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng) IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài. - Rút kinh nghiệm
— Xem thêm —
Bình luận