Nhúng
Toàn màn hình
/ 12
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-17 20:10:28
Kiến thức: - Nêu được đặc điểm của kim loại về mặt điện và điện trở. - Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại. - Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức sự phụ thuộc của suất điện động vào nhiệt độ. - Phát biểu được khái niệm cơ bản về hiện tượng siêu dẫn. - Nêu được cấu tạo cặp nhiệt điện và nêu được sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào các yếu tố. Kĩ năng: - Giải các bài tập có liên quan đến điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ. - Giải các bài tập về suất nhiệt điện động. Bài 13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu được đặc điểm của kim loại về mặt điện và điện trở. - Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại. - Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức sự phụ thuộc của suất điện động vào nhiệt độ. - Phát biểu được khái niệm cơ bản về hiện tượng siêu dẫn. - Nêu được cấu tạo cặp nhiệt điện và nêu được sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào các yếu tố. Kĩ năng: - Giải các bài tập có liên quan đến điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ. - Giải các bài tập về suất nhiệt điện động. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: 1. Đọc SGK 10 về chất kết tinh. 2. Cặp nhiệt điện ( nếu có). 3. Chuẩn bị phiếu: Phiếu học tập 1 (PC1) - Nêu các đặc điểm về điện của kim loại? - Hiện tượng xảy ra như thế nào khi đặt vào kim loại một điện trường ngoài? TL1: - Các đặc điểm cấu tạo về mặt điện của kim loại: + Trong kim loại các nguyên từ bị mất electron hóa trị và trở thành ion dương. Các ion dương liên kết với nhau một cách trật tự tạo nên mạng tinh thể kim loại. Chuyển động nhiệt của các ion càng cao, tinh thể càng trở nên mất trật tự. + Các electron hóa trị tách khỏi nguyên tử trở thành electron tự do với mật độ không đổi. Chúng chuyển động hỗn loạn trở thành khí electron tự do choán toàn bộ thể tích kim loại nhưng chưa tạo thành dòng điện. - Khi đặt một điện trường ngoài vào kim loại: + Lực điện sẽ tác dụng làm các elctron chuyển động ngược chiều điện trường, tạo thành dòng điện. Phiếu học tập 2 (PC2) - Giải thích hiện tượng điện trở ở kim loại? - Giải thích hiện tượng tỏa nhiệt ở kim loại? TL2: - Do sự mất trật tự của mạng tinh thể nên các electron tự do chuyển động có hướng dưới tác dụng của điện trường bị cản trở. - Các electron được tăng tốc trong điện trường ngoài khi tương tác với nút mạng thì truyền động năng cho nút mạng, làm dao động của mạng tinh thể trở nên càng mạnh và gây ra hiện tượng tỏa nhiệt. Phiếu học tập 3 (PC3) - Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại? - Lý do kim loại dẫn điện tốt? TL3: - Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do trong kim loại ngược chiều điện trường. - Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron tự do trong kim loại rất cao. Phiếu học tập 4 (PC4) - Cho biết sự phụ thuộc của điện trở kim loại vào nhiệt độ? TL4: - Biểu thức sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ: ρ = ρ0[1 + α(t – t0)]. α: Hệ số nhiệt điện trở (K-1). ρ0 : điện trở suất của vật liệu tại nhiệt độ t0. Phiếu học tập 5 (PC5) - Hiện tượng siêu dẫn là gì? TL5: - Là hiện tượng điện trở suất của vật liệu giảm đột ngột xuống bằng 0 khi khi nhiệt độ của vật liệu giảm xuống thấp hơn một giá trị Tc nhất định. Giá trị này phụ thuộc vào bản thân vật liệu. Phiếu học tập 6 (PC6): - Nêu cấu tạo của một cặp nhiệt điện? - Suất nhiệt điện động phụ thuộc những yếu tố nào? TL6: - Là một cặp dây dẫn có bản chất khác nhau, và mỗi đầu của chúng được hàn với nhau. - Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào bản chất của cặp kim loại và độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu. E = αT(T1 – T2). Trong đó T1 – T2 là hiệu nhiệt độ giữa đầu nóng và đầu lạnh. Phiếu học tập 7 (PC7): có thể ứng dụng CNTT hoặc dùng bản trong 1. Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không ...
— Xem thêm —
Bình luận