Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 15. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Lượt xem: 1218
Số trang: 0
Mã số: 228027
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-17 20:10:41
I. MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu được bản chất dòng điện trong chất khí. - Nêu được nguyên nhân chất khí dẫn điện. - Nêu được các cách tạo ra hạt tải điện trong quá trình dẫn điện điện tự lực. - Trả lời được câu hỏi tia lửa điện là gì. Điều kiện tạo ra tia lửa điện và ứng dụng. - Trả lời được câu hỏi hồ quang điện là gì. Điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng. Kĩ năng: - Nhận ra hiện tượng phóng điện trong chất khí trong thực tế. - Phân biệt được tia lửa điện và hồ quang điện. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: 1. Thước kẻ, phấn màu. 2. Buzi xe máy. 3. Chuẩn bị phiếu: Phiếu học tập 1 (PC1) - Vì sao nói chất khí là môi tường cách điện. TL1: - Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hòa về I. MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu được bản chất dòng điện trong chất khí. - Nêu được nguyên nhân chất khí dẫn điện. - Nêu được các cách tạo ra hạt tải điện trong quá trình dẫn điện điện tự lực. - Trả lời được câu hỏi tia lửa điện là gì. Điều kiện tạo ra tia lửa điện và ứng dụng. - Trả lời được câu hỏi hồ quang điện là gì. Điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng. Kĩ năng: - Nhận ra hiện tượng phóng điện trong chất khí trong thực tế. - Phân biệt được tia lửa điện và hồ quang điện. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: 1. Thước kẻ, phấn màu. 2. Buzi xe máy. 3. Chuẩn bị phiếu: Phiếu học tập 1 (PC1) - Vì sao nói chất khí là môi tường cách điện. TL1: - Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hòa về
— Xem thêm —