Bảng đơn vị đo độ dài.

Số trang: 4
Mã số: 227975
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 00:10:31
A- Mục tiêu: - HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân, chia với đơn vị đo độ dài. - Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS. - GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế. B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: 1hm = .....dam 1dam = ....m - 3 HS àm trên bảng - HS khác nhận xét. - Rèn Kn - Hát Hoạt động học Bảng đơn vị đo độ dài. A- Mục tiêu: - HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân, chia với đơn vị đo độ dài. - Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS. - GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế. B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: 1hm = .....dam 1dam = ....m - Hát - 3 HS àm trên bảng - HS khác nhận xét. - Rèn Kn 1hm = ....m - Nhận xét, cho điểm. 3/ Bài mới: a) HĐ 1: GT bảng đơn vị đo độ dài. - Vẽ bảng đơn vị đo độ dài như SGK( chưa điền thông tin) - Em hãy điền các đơn vị đo độ dài đã học? + GV nêu: Trong các đơn vị đo độ dài thì mét được coi là đơn vị cơ bản. - Lớn hơn mét có những đơn vị đo nào? + Ta viết những đơn vị này vào bên trái của cột mét. - đơn vị nào gấp mét 10 lần? + GV ghi: 1dam = 10m ghi nhớ và tính toán cho HS. - GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế. - HS điền - Là : km, hm, dam. - Là : dam - Đơn vị nào gấp mét 100 lần? - 1hm bằng bao nhiêu dam? + GV ghi: 1hm = 10dam = 100 m. + Tương tự với các đơn vị còn lại. b) HĐ 2: Thực hành. * Bài 1; 2: Làm miệng - Chữa bài, cho điểm. * Bài 3: - Muốn tính 32dam x 3 ta làm ntn? - Chấm bài, nhận xét. 4/ Củng cố: - Đọc bảng đơn vị đo độ dài? * Dặn dò: Ôn lại bài. - HS đọc - Là hm - 1hm = 10dam - HS đọc - HS đọc bảng đơn vị đo độ dài. - HS tự làm bài- 2 HS làm trên bảng - Đổi vở- Kiểm tra + Làm vở - Ta lấy 32 x 3 được 96 rồi viết tên đơn vị vào 25 m x 2 = 50m 15km x 4 = 60km 36hm : 3 = 12hm 70km : 7 = 10km 34cm x 6 = 204cm 55dm : 5 = 11dm
— Xem thêm —
Từ khóa: mầm nontiều học
Bình luận