Bảng đơn vị đo độ dài.

Lượt xem: 2132
Số trang: 0
Mã số: 227975
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 00:10:31
A- Mục tiêu:
- HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo
độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân,
chia với đơn vị đo độ dài.
- Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS.
- GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế.
B- Đồ dùng:
GV : Bảng phụ - Phiếu HT
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
1/ Tổ chức:
2/ Kiểm tra:
1hm = .....dam
1dam = ....m
- 3 HS àm trên bảng
- HS khác nhận xét. - Rèn Kn
- Hát
Hoạt động học A- Mục tiêu: - HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân, chia với đơn vị đo độ dài. - Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS. - GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế. B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: 1hm = .....dam 1dam = ....m - 3 HS àm trên bảng - HS khác nhận xét. - Rèn Kn - Hát Hoạt động học
— Xem thêm —
Từ khóa: mầm nontiều học