Giáo án môn tạo hình: Tạo hình quả

Lượt xem: 974
Số trang: 0
Mã số: 227320
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 14:21:53
I. Mục đích – Yêu cầu :

1. Kiến thức:

- Trẻ gọi tên và bíêt được đặc điểm của các loại quả quen thuộc.

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng nặn như: lăn tròn, lăn dọc, ấn bẹt,… để nặn

các loại quả theo đặc trưng của nó.

2. Kĩ năng:

- Trẻ sử dụng tốt các kĩ năng nặn.

- Trẻ biết gắn kết, dính các bộ phận để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

3. Thái độ:

- Phát triển óc tư duy, quan sát, trí tưởng tượng, sáng tạo và năng lực thẩm I. Mục đích – Yêu cầu : 1. Kiến thức: - Trẻ gọi tên và bíêt được đặc điểm của các loại quả quen thuộc. - Trẻ biết sử dụng các kĩ năng nặn như: lăn tròn, lăn dọc, ấn bẹt,… để nặn các loại quả theo đặc trưng của nó. 2. Kĩ năng: - Trẻ sử dụng tốt các kĩ năng nặn. - Trẻ biết gắn kết, dính các bộ phận để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. 3. Thái độ: - Phát triển óc tư duy, quan sát, trí tưởng tượng, sáng tạo và năng lực thẩm
— Xem thêm —