Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT

Số trang: 4
Mã số: 227246
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 15:10:42
Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT I. Mục tiêu: - Hs hiểu hình dáng, đặc điểm một số con vật quen thuộc. - Biết cách vẽ con vật. - Vẽ đựơc con vật theo trí nhớ. - Yêu mến các con vật có ý thức chăm sóc các con vật nuôi. II. GV - Tranh, ảnh 1 số con vật. - Vẽ được con vật theo ý thích. - Vở tập vẽ 2. -... Vẽ theo mẫu: VẼ CON VẬT I. Mục tiêu: - Hs hiểu hình dáng, đặc điểm một số con vật quen thuộc. - Biết cách vẽ con vật. - Vẽ đựơc con vật theo trí nhớ. - Yêu mến các con vật có ý thức chăm sóc các con vật nuôi. II. §å dïng vµ ph­¬ng ph¸p d¹y hoc chñ yÕu : 1.§å dïng: GV HS - Tranh, ảnh 1 số con vật. - Vở tập vẽ 2. - Vẽ được con vật theo ý thích. - Bút chì, tẩy, màu vẽ… - Sưu tầm tranh con vật. 2.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: - Trùc quan, VÊn ®¸p, LuyÖn tËp, Nhãm. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. KiÓm tra bµi cò: §å dïng häc tËp cña HS 2. D¹y bµi míi: - Giíi thiÖu bµi. - C¸c ho¹t ®éng häc tËp. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1- Hoạt động 1: Quan sát nhận xét: - Em hãy kể tên những con vật mà em biết? - Các con vật đó đem lại cho chúng ta điều gì? - Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về các con vật khác nữa. - GV treo tranh 2: + Tranh vẽ con vật gì? + Các con vật đều có chung những đặc điểm gì? + Hình dáng và đặc điểm của các con vật như thế nào? - Con mèo, con gà, con chó, con lợn, con vịt… - Các con vật đó mang lại lợi ích cho con người như: con gà cho ta trứng, gáy đánh thức buổi sáng; con lợn, con vịt, … cho ta thịt… - Con voi, con trâu, con thỏ. - Các con vật đều có các bộ phận chính là: đầu, mình, chân, đuôi… - Con voi thì có thân, mình to, 4 chân to, khoẻ, 2 tai to như 2 cánh quạt, đặc biệt có vòi, có 2 ngà… - Con trâu cũng có thân to, 4 chân cao, to, có 2 sừng có màu đen… - Con thỏ thì giống như mèo chỉ khác là tai dài hơn và đuôi ngắn… có màu * Có rất nhiều con vật quen thuộc các em hãy chọn cho mình 1 con vật mà e m thích để vẽ. 2- Hoạt động 2: Cách vẽ - Tương tự các bài vẽ con vật đã học, chúng ta tiến hành vẽ theo các bước như thế nào? - Có thể vẽ thêm hình ảnh phụ cho sinh động như cây, cỏ, hoa… 3- Hoạt động 3: Thực hành - GV cho hs xem 1 số bài hs vẽ. - Gv quan sát, gợi ý cho hs vẽ. - Hình vẽ vừa phải, rõ đặc điểm, có thêm hình ảnh phụ. 4- Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài để hs cùng xem: + Em có nhận xét gì? + Em thích bài nào nhất? Vì sao? trắng. - Chọn con vật định vẽ. - Vẽ các bộ phận lớn trước, nhỏ sau. - Vẽ chi tiết cho đúng, rõ đặc diểm con vật. - Vẽ màu theo ý thích. - Chọn con vật và thực hành vẽ. - Hs nhận xét: + Hình vẽ. + Màu sắc. - GV nhận xét, tuyên dương. * Các con vật nuôi nó đem lại rất nhiều lợi ích cho con người. Các em phải biết chăm sóc, bảo vệ, yêu thương các loài vật trong nhà. - Chọn bài mình thích 3. Cñng cè dÆn dß : - Quan sát, nhận xét các con vật. - Chuẩn ...
— Xem thêm —
Bình luận