Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ôn - ơn

Lượt xem: 406
Số trang: 0
Mã số: 227193
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 16:11:47
Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ôn - ơn
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca. - Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa cả nhà

cá bơi đi, bơi lại bận rộn. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Mai sau khôn lớn. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC dạy - học: -

Tranh minh họa các TN khóa -... Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ôn - ơn MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca. - Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi, bơi lại bận rộn. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Mai sau khôn lớn. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC dạy - học: - Tranh minh họa các TN khóa -...
— Xem thêm —