Đề cương ôn tập toán lớp 3

Số trang: 5
Mã số: 226261
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 09:47:59
Các số đến 10000; 100000. 1. Cách đọc, viết các số có 4,5 chữ số. 2. So Sánh các số trong phạm vi 10000; 100000. 3. Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10000; 100000. 4. Phép nhân, phép chia các số có 4,5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. 5. Thiết lập số có 4; 5 chữ...
— Xem thêm —