Toán về hoàn thành công việc

Số trang: 5
Mã số: 226204
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 11:58:32
DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Bài 1: Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số thứ hai lờn 7 lần thỡ thỡ được hai số mới có tổng là 37,7. Tỡm hai số đó? Bài 2: Cho hai vũi nước cùng chảy vào một cái hồ. Vũi 1 chảy đầy hồ sau 15...
— Xem thêm —