Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 14:50:27
-chương 1: một số vấn đề chung về HĐGDNGLL ở trường tiểu học. -chương 2: thực hành tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học. Đ C NG BÀI GI NGỀ ƯƠ Ả T CH C H AT Đ NG GIÁO D C NGÒAI GI LÊN L P Ổ Ứ Ọ Ộ Ụ Ờ Ớ TR NG TI U H C Ở ƯỜ Ể Ọ ----------- Ph m Phúc Tuy ạ ( Tr ng khoa CBQL & Nghi p v ưở ệ ụ Tr ng CĐSP Bình D ng ) ườ ươ CH NG I ƯƠ : M T S V N Đ CHUNG V HĐGDNGLL TR NG TI U H C Ộ Ố Ấ Ề Ề Ở ƯỜ Ể Ọ 1. V trí, nhi m v c a HĐGDNGLL tr ng ti u h c ị ệ ụ ủ ở ườ ể ọ : 1.1 V trí: ị HĐGDNGLL là m t trong ba h at đ ng quan tr ng, là b ph n h p thành c a quá ộ ọ ộ ọ ộ ậ ợ ủ trình giáo d c, góp ph n th c hi n m c tiêu GD-ĐT c a nhà tr ng. ụ ầ ự ệ ụ ủ ườ M c tiêu Quá trình - D y h c trên l p Hi u qu ụ ạ ọ ớ ệ ả đào t o đào t o - HĐGDNGLL đào t o ạ ạ ạ - GD.LĐKT.HN&DN M i quá trình đào t o đ u th c hi n các m c tiêu: ỗ ạ ề ự ệ ụ - Giáo d c nh n th c ( tri th c, hi u bi t ) ụ ậ ứ ứ ể ế - Giáo d c thái đ , tình c m ụ ộ ả - Hình thành k năng, k x o, hành vi, thói quen ỹ ỹ ả Các m c tiêu này th ng không tách r i,mà hòa quy n, g n bó v i nhau trong m t ụ ườ ờ ệ ắ ớ ộ th th ng nh t, khó có th tách b ch. Tuy nhiên trong m i quá trình l i có có th m nh ể ố ấ ể ạ ỗ ạ ế ạ trong m t m c tiêu nh t đ nh ( tác d ng ch y u ). S phân chia này cũng ch mang tính ộ ụ ấ ị ụ ủ ế ự ỉ ch t t ng đ i. ấ ươ ố QUÁ TRÌNH TH M NH ( Tác d ng ch y u ) Ế Ạ ụ ủ ế D Y H C TRÊN L P Ạ Ọ Ớ Giáo d c nh n th c ụ ậ ứ - Góp ph n c i t o b n thân h c sinh v m t xã h i thông ầ ả ạ ả ọ ề ặ ộ qua vi c hình thành tri th c, hi u bi t(v TN, XH, b n ệ ứ ể ế ề ả thân ) HĐGDNGLL Gíao d c tình c m, thái đ + hành vi ụ ả ộ - Góp ph n hình thành cho h c sinh ý th c XH, l i s ng, ầ ọ ứ ố ố n p s ng, bi t x lý t t các m i quan h XH. ế ố ế ử ố ố ệ - C ng c ,m r ng,phát tri n,nâng cao hi u q a nh ng tri ủ ố ở ộ ể ệ ủ ữ th c, thái đ , k năng ti p thu đ c trên l p, giúp h c ứ ộ ỹ ế ượ ở ớ ọ sinh tin t ng, tích c c trong vi c h c t p, lĩnh h i tri th c. ưở ự ệ ọ ậ ộ ứ - T o đi u ki n th c hành, rèn luy n thông qua h at đ ng ạ ề ệ ự ệ ọ ộ ...
— Xem thêm —
Bình luận