Sự tích cây vú sữa

Số trang: 5
Mã số: 225802
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH T:
Sự tích cây vú sữa
I.MỤC TIÊU :
- Nghe viết lại chính xác đoạn:T các
cành lá…như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự
tích cây vú sữa.
- m đúng các i tập chính tả phân biệt
tr/ch,at/ac.
Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.
- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập chính
tả.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt động dạy T Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 3 HS lên b
ảng
viết-nhận xét.
2. Bài mới: a,Gi
ới
thiệu
GV đọc bài chép-
hỏi.
Đo
ạn văn phần
nào c
ủa câu
chuyện?
Câu chuy
ện kết
thúc ra sao?
3’
30’
3 hs lên b
ảng viết
Long lanh,n
nở,lảnh lót.
Phần cuối.
Bà móm mém,hiền từ
sống lại còn nhà cửa
,lâu đài….
“Chúng cháu ch cần
bà sống lại’’
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tìm l
ời nói của hai
anh em trong đoạn?
Đo
ạn văn mấy
câu?
L
ời nói của hai anh
em vi
ết với dấu câu
nào?
ớng dẫn viết từ
khó.
GV nhận xét.
GV cho hs chép i
– soát lỗi.
Chấm bài sửa sai.
Luyn tập:B
ài
5 câu.
Đặt trong ngoặc kép
sau giấu hai chấm
HS viết bảng: Sống
lại,mầu nhiệm,
ruộng vườn,
Chép bài.
Hs nêu yêu cầu-điền
vào ô trống.
Hs chép bài.
Hs nêu yêu cầu – Hs
làm vào vở.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 16:39:07
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CComputer%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpgGiáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: Sự tích cây vú sữa I.MỤC TIÊU : - Nghe và viết lại chính xác đoạn:Từ các cành lá…như sữa mẹ trong bài tập đọc Sự tích cây vú sữa. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tr/ch,at/ac. Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. - Bảng phụ ghi nội dung các bài tập chính tả. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
— Xem thêm —
Từ khóa: mầm nontiều học