GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG part 6

Số trang: 19
Mã số: 225763
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-18 01:52:52
Phản ứng của xã hội đối với sự suy thoái đất là bảo tồn đất, có thể đưa ra các phương pháp có thể kiểm soát hoặc ngăn chặn sự thoái hóa đất. Mục đích của bảo tồn đất là duy trì sự hoạt động của sinh vật liên tục và lâu dài trong đất, hạn chế mức độ suy thoái đất. Trong thực tế, bảo tồn đất và nước là một trong những thách thức to lớn. Đã có những giải pháp công bố và đưa vào thực tiễn, tuy nhiên đễ làm sao áp dụng tốt và có những giải pháp thích hợp cho từng quốc gia là vấn đề rất cần thiết.
— Xem thêm —