BÀI 20 : ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

Lượt xem: 1170
Số trang: 0
Mã số: 225679
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 00:17:03
I. Mục tiêu :

-Biết sắp xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung truyện
-Kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên, kết hợp điệu
bộ, cử chỉ, nét mặt. Đặt được tên phù hợp với truỵên
-Giáo dục học sinh biết phải đối xử thân ái với vật nuôi trong
nhà.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên : Nội dung câu chuyện. Tranh minh hoạ phóng to
Học sinh : xem trước truyện.
III. Các họat động dạy học:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-3 hs nối tiếp kể lại câu chuyện “ Chuyện bốn mùa”
-Gv nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Ong Mạnh thắng thần gió”
b/ Các hoạt động dạy học: I. Mục tiêu : • -Biết sắp xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung truyện -Kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên, kết hợp điệu bộ, cử chỉ, nét mặt. Đặt được tên phù hợp với truỵên -Giáo dục học sinh biết phải đối xử thân ái với vật nuôi trong nhà. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên : Nội dung câu chuyện. Tranh minh hoạ phóng to Học sinh : xem trước truyện. III. Các họat động dạy học: 1.Khởi động : (1 phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -3 hs nối tiếp kể lại câu chuyện “ Chuyện bốn mùa” -Gv nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Ong Mạnh thắng thần gió” b/ Các hoạt động dạy học:
— Xem thêm —
Từ khóa: mầm nontiều học