Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử- HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Lượt xem: 960
Số trang: 0
Mã số: 225298
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 05:39:18
Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được :- Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ( Quốc hội thống nhất ) .- Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước . Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được :- Những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ( Quốc hội thống nhất ) .- Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước .
— Xem thêm —