TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

Số trang: 6
Mã số: 225282
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 05:44:12
Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ - Biết một số đạng biểu đồ thường dùng - Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu - Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp. TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: - Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ - Biết một số đạng biểu đồ thường dùng - Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu - Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp II. PHƯƠNG TIỆN: - Phòng máy đảm bảo 2 HS / 1 máy, máy chiếu projector …. - Học sinh có đầy đủ SGK III. LƯU Ý SƯ PHẠM: Chuẩn bị trước một số trang tính, các biểu đồ thích hợp, 1 số câu hỏi IV. NỘI DUNG: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ Trình bày cho học sinh xem các hình sau: DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI Năm học Nam Nữ Tổng cộng 2001-2002 8 4 13 2002-2003 8 5 12 2003-2004 6 6 12 2004-2005 9 6 15 0 5 10 15 20 2001- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 Nam Nữ Tổng cộng  Vẽ biểu đồ có mục đích gì?  Nhận xét câu trả lời của HS HĐ2 Giới thiệu một số dạng biểu đồ Trình bày các loại biệu đồ thường dùng Thảo luận-trả lời Biểu đồ dùng để minh hoạ số liệu Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan, giúp HS dễ so sánh số liệu Quan sát 05101520 2001- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 05101520253035 2001-20022002-20032003-20042004-2005 Biểu đồ hình tròn (Pie) Biểu đồ gấp khúc (Line) - Biểu đồ hình tròn mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể - Biểu đồ hình cột để so sánh dữ liệu trong nhiều cột - Biểu đồ đường gấp khúc dùng để dự đoán xu thế tăng, giảm của dữ liệu 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Biểu đồ hình cột (Column) Giải thích cho học sinh ứng dụng của từng biểu đồ H Đ3: Tạo ra bảng dữ liệu và yêu cầu học sinh thảo luận: nên dùng dùng biểu đồ nào để vẽ DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI Năm học Nam Nữ Tổng cộng 2001-2002 8 4 13 2002-2003 8 5 12 2003-2004 6 6 12 2004-2005 9 6 15 - Nhận xét câu trả lời của HS - Hướng dẫn các bước vẽ biểu đồ - Làm mẫu từng bước Quan sát - ghi bài Các bước vẽ biểu đồ: -Chọn vùng dữ liệu cần vẽ - Nháy nút chart wizard trên thanh công cụ - Chọn nhóm và dạng biểu đồ cần vẽ - Chọn Next trên hộp thoại - Chọn Finish trên hộp thoại HĐ4 Các thao tác biểu đồ Hướng dẫn các thao tác vẽ biểu đồ Quan sát – ghi bài - Chọn Next 2 lần trên biểu đồ - chọn Series gõ tên vào ô Name - chọn Finish - Di chuyển biểu đồ chọn biểu đồ cần di chuyển – đưa chuột vào và Drag đến nơi chứa - Xoá Chọn biểu đồ - nhấn Delete V. CỦNG CỐ 1. Cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ 2. Nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng 3. Nêu các bước cần thiết để vẽ biểu đồ
— Xem thêm —
Bình luận