TẬP ĐỌC NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ 1.

Lượt xem: 504
Số trang: 0
Mã số: 225021
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 07:34:23
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- Hiểu nội dung, ý nghĩa phần 1 của trích
đoạn kịch: Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất
Thành day dứt, trăn trở con đường cứu nước, cứu dân.
2. Kĩ năng: - Biết đọc văn kịch, đọc phân biệt lời các nhân
vật đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu
cảm phù hợp với tính cách tâm trạng từng nhân vật.
3. Thái độ: - Yêu mến kính trọng Bác Hồ.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Tranh minh họa bài học ở SGK.
- Ảnh chụp thành phố Sài Gòn những năm đầu TK 20,
bến NhàRồng.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch luyện đọc.
+ HS: SGK.
III. Các hoạt động: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Hiểu nội dung, ý nghĩa phần 1 của trích đoạn kịch: Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở con đường cứu nước, cứu dân. 2. Kĩ năng: - Biết đọc văn kịch, đọc phân biệt lời các nhân vật đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm phù hợp với tính cách tâm trạng từng nhân vật. 3. Thái độ: - Yêu mến kính trọng Bác Hồ. II. Chuẩn bị: + GV: Tranh minh họa bài học ở SGK. - Ảnh chụp thành phố Sài Gòn những năm đầu TK 20, bến NhàRồng. - Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch luyện đọc. + HS: SGK. III. Các hoạt động:
— Xem thêm —